6 Aralık 2022

Tek bir hastalık olmayan otizm ortak bir semptom çekirdeği ile yakinen ilişkili olan bozuklukları ifade etmek için kullanılmaktadır. Her birey sosyal etkileşimi, esnek davranışları ile sorunludur. Engellilik düzeyi ise kişiden kişiye göre değişim gösteren bu spektrumun pek çok çeşidi bulunmaktadır. Hafif, orta ya da ağır semptom olarak ifade edebileceğimiz spektrum bozuklukları 2. yaştan sonra ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlık tek şekilde değerlendirilemez. Her çocukta farklı şekilde ortaya çıkmakla birlikte pek çok çeşidi de bulunmaktadır. Yayın olarak bilinenler ise;

  • Asperger sendromu
  • Çocukluk disinteragratif bozukluğu
  • Atipik otizm
  • Reet sendromu

Asperger Sendromu

Sosyal etkileşim konularında yetersizlik ve bazı takıntılarla karakterize edilen bu otizm türü dil ve zihin gelişiminde gerileme yol açmıyor. Bu rahatsızlığın saptandığı kişilerde dil bilgisi, sözcük dağarcılığı ve sözel işlevde herhangi bir zayıflık meydana gelmiyor. Ancak görsel ve algısal işlerde zayıflık meydana gelebilmektedir.

Çocukluk Disintegratif Bozukluğu

Bu tanının konduğu çocuklarda en az 2 yıl gelişim normal olarak tanımlanmaktadır. Fakat bozukluğun başlaması ile birlikte kazanılan birikimler hızlı şekilde yitirilmektedir. Zihinsel becerilerde yaşanan geriliğin yanı sıra bu otizm türünde zihinsel gerilik de meydana gelebilmektedir.

Atipik Otizm

Konuşmada zorluğun yanı sıra tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sorunlar ve gelişimde bozukluklar meydana gelebilmektedir. Belirtiler aslında genç yaşta ortaya çıkar. Fakat bazı durumlarda tamamen tanı koymak da mümkün olmamaktadır. İyi bir eğitim ile birlikte meydana gelen sorunlar da ortadan kaldırılabilir. Diğer türleri ile kıyaslandığında tedaviye en müsait olan otizm türü atipik olmaktadır.

Rett Sendromu

Kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum bozukluğu olmaktadır. Doğum sonrasında ilk 5 ay ayda ortaya çıkmasının yanı sıra baş büyümesi yavaşlamakta, ancak takıntılı el hareketleri başlamaktadır. Zamanla bireysel beceriler gerilemiş olmakla birlikte alınacak tedbirler ile çocukların ileri yaşları yaşaması sağlanabilir.

Konuşma, motor becerilerini artırmaya yönelik tedaviler, sosyal beceri kazandırmaya yönelik eğitimler ile birlikte bu rahatsızlık tedavi dilebilir. İlaçlar, dikkat eksikliği gibi durumlarla birlikte görülen bu rahatsızlık davranışsal eğitim ve özel terapilere cevap verebilmektedir.