• Gelişimsel Gecikmeler ve Yetersizlikler
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Erken Çocuklukta Gelişimsel Riskler

  • Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları
  • Artikülasyon bozukluğu
  • Kekemelik
  • Otizme bağlı dil ve konuşma bozukluğu
  • Yutma bozuklukları
  • Ses bozuklukları
  • Fonolojik / sesbilgisel bozukluklar
  • Edinilmiş dil bozuklukları / afazi
  • Motor konuşma bozuklukları
  • Dudak damak yarıklarına bağlı konuşma bozuklukları
  • İşitme sorunlarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları

  • Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları
  • Artikülasyon bozukluğu
  • Kekemelik
  • Otizme bağlı dil ve konuşma bozukluğu
  • Yutma bozuklukları
  • Ses bozuklukları
  • Fonolojik / sesbilgisel bozukluklar
  • Edinilmiş dil bozuklukları / afazi
  • Motor konuşma bozuklukları
  • Dudak damak yarıklarına bağlı konuşma bozuklukları
  • İşitme sorunlarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Genetik Anomaliler ve Down Sendromu
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Kreş - Okula Başlama ve Uyum Sorunları
 • Psiko Sosyal Uyum ve Davranış Sorunları
 • Zihinsel Engel ve Yetersizlikler
 • Okul Başarısızlıkları
 • Özel Öğrenme Güçlükleri

  • Disleksi
  • Diskalkuli
  • Disgrafi

 • Selectifmutizm ( Seçici Konuşmazlık)
 • Üstün Yetenekli-Zekâlı Çocuklar