• Gelişimsel Gecikmeler Ve Yetersizlikler
 • Erken Çocuklukta Gelişimsel Riskler
 • Dil Ve Konuşma Bozuklukları
 • Gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları
 • Artikülasyon bozukluğu
 • Kekemelik
 • Otizme bağlı dil ve konuşma bozukluğu
 • Yutma bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Fonolojik/ sesbilgisel bozukluklar
 • Edinilmiş dil bozuklukları / afazi
 • Motor konuşma bozuklukları
 • Dudak damak yarıklarına bağlı konuşma bozuklukları
 • İşitme sorunlarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Otizm spectrum bozukluğu
 • Rett sendromu
 • Çocukluluk dezintegratif bozukluğu
 • Atipik otizm
 • Asperger sendromu
 • Genetik Anomaliler Ve Down Sendromu
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Kreş - Okula Başlama Ve Uyum Sorunları
 • Psiko Sosyal Uyum Ve Davranış Sorunları
 • Zihinsel Engel Ve Yetersizlikler
 • Okul Başarısızlıkları
 • Özel Öğrenme Güçlükleri
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • Disgrafi
 • Selectifmutizm ( Seçici Konuşmazlık)
 • Üstün Yetenekli-Zekâlı Çocuklar