Pass Reading Enhancment Program PREP : Pass okumayı geliştirme programı

Pass Reading Enhancment Program PREP : Pass okumayı geliştirme programı

Planlama, sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi özellikle “Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği”nin tanımlanmasında “Planlama”ya dayalı bilişsel işlemlerin özellikleri. PASS Müdahale Programı – PREPP ile öğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlem: Dikkat ve bileşenleri, dikkat eksikliğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlem: Eşzamanlı bilişsel işlemler, bu bilişsel işlemin bileşenlerinin tanımlanması (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme).

Belleğin etkin olarak kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlem: Ardıl bilişsel işlemler olarak sıralanmaktadırlar.

TILLS TESTİ Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS)

TILLS TESTİ Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS)

6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerini yönelik geliştirilen yenilik yaratan bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır. TiLLS Testi uygun eğitim ve mesleki becerilere sahip olan profesyoneller tarafından uygulanmalıdır. Bu profesyoneller arasında; Dil-konuşma Patologları, Nöropsikologlar, Psikologlar, Klinik Psikologlar, Okuma Uzmanları, Özel Eğitimciler ve Öğretim Danışmanları yer almaktadır. Özel öğrenme güçlüğü testi standardize edilmiş ve norm tablolarıyla desteklenmiş bir testtir.

TILLS TESTİ Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS)
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

ETEÇOM ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar temelinde günümüze kadar yapılan ETEÇOM çalışmaları Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), Serebral Palsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan Gelişimsel Gerilik, Pramatüre/Düşük Doğum Ağırlığı gibi farkı durumları olan çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, ABD’de Ulusal Otizm Merkezi (National Autism Center)’nin 2009 yılında yayımlanan raporuna göre ilişki temelli uygulamalar (ETEÇOM-RT gibi) umut vadeden uygulamalar arasında yer almaktadır.

DMP Disleksi Müdahale Programı

DMP Disleksi Müdahale Programı

DMP Disleksi Müdahale Programı

DMP Disleksi Müdahale Programı
Tifaldi – Türkçe İfade ve Alıcı Dil Testi

Tifaldi – Türkçe İfade ve Alıcı Dil Testi

TİFALDİ testi 2-12 yaş grubu işitme ve görme sorunu olmayan,ana dili Türkçe olan çocukların,sözcük kazanımı ve kullanımını değerlendirmek amacıyla kullanılır.Bu anlamda bir başarı(achievement) ve yetenek (aptitude) testi olarak kabul edilebilir,ancak kapsamlı bir zeka testi değildir,sadece zekanın önemli bir bileşeni olan sözcük kazanımı ve kullanımı değerlendirir.

TİFALDİ Alıcı ve İfade Edici Dil Kelime Alt Testleri sessiz ve sakin bir ortamda ve masa başında bireysel olarak uygulanır.Bu alt testler 2-12 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilmiştir ve uygulama süresi yaşa göre farlılık göstermekle birlikte her bir alt test için ortalama 20-25 dakikadır.

TİFALDİ Alıcı ve İfade Edici Dil Kelime Alt Testlerini test uygulama deneyimi olan psikolog,psikolojik danışman,dil ve konuşma bozukluğu uzmanları,odyoloji ve konuşma bozuklukları ve çocuk gelişim uzmanları TİFALDİ test uygulama kursunu bitirip sertifikayı aldıktan sonra uygulayabilirler.

Kurumumuzda bu test TİFALDİ uygulayıcı sertifikasına sahip Uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Gecda(Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı)

Gecda(Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı)

0-72 ay Türk çocuklarinin psikomotor,bilişsel,dil,ve sosyal duygusal gelişimlerini ayrintili olarak degerlendirildigigelisim değerlendirme aracidir.

Gecda(Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı)
Metropolitan Okul Olgunlugu Testi

Metropolitan Okul Olgunlugu Testi

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5,6 -6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yas arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)