5 Aralık 2022

Duyusal bütünleşme, beynin çevremizden gelen duyusal bilgileri düzenleme yeteneğini ifade eder. Duyular algı olarak gelir ve aldığımız tüm duyumları bulmak, sınıflandırmak ve sıralamak beynin görevidir. Duyusal entegrasyon teorisi, Dr. A. Jean Ayres tarafından ortaya atılmıştır. Dr. A. Jean Ayres duyularımızın, bedenimizdeki ve çevremizdeki fiziksel değişimler hakkında bize bilgi verdiğine inanıyordu.

Eğer beynimiz duyularımızı işlevsel bir şekilde organize etmez ise duyusal entegrasyın bozukluğu yaşayabiliriz. Bu durum günümüzde duyusal işlemleme bozukluğu olarak adlandırılmaktadır.

Duyusal işlemleme bozukluğuna sahip kişiler, dokunma, koku alma, görme, işitme ve koordinasyon hissi ile ilgili sorunlar yaşarlar. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan bireylerde yaygın olarak görülmektedir. Birçok terapist aşırı hassas ve az hassas yetişkinlere ve çocukların duyusal zorlukları düzenlemelerine yardımcı olmak için Duyusal Entegrasyon Terapisini kullanır.

Yaygın olarak kullanıldığı durumlar

  • Duyusal İşlemleme Bozukluğu
  • Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite
  • Dil ve Konuşma Bozukluğu
  • Disleksi
  • Motor Apraksi
  • Down Sendromu
  • Fragile X Sendromu
  • Davranışsal Bozukluklar
  • Selebral Palsi

Duyu bütünleme terapisi beynin bir zamanlar düşündüğümüzden daha karmaşık olduğunu ve nörobilim ile ilgili yeni bulguların nöroplastisite gibi yeni yöntemlerle dengelendiğini anlamamızı sağlamıştır. Araştırmalar, duyu bütünleme terapisinde kullanılan duyusal bütünleştirici çerçevelerin, öğrenme sürecinde beynin kendisini onarmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Duyusal bütünlemenin nöroplastisite üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmada, duyusal ortamlarda öğrenmenin etkinliği inclrnmiştir. Bu fikir, duyusal girdilerin beyin işlemesinin esnek ve dinamik olduğunu ve en büyük değişikliklerin çevre ile etkileşim zorlanmadığında değil kendi kendine başlatıldığında gerçekleştiğini gösteren insan verileri ile desteklenmektedir. Çalışmalar, nöroplastik değişikliklerin gelişme, dinamik (reaktif) ve göreve özgü olduğunu göstermiştir.

Duyusal entegrasyon terapisi, duyusal işleme bozuklukları ve diğer gelişimsel ve davranışsal sorunlar yaşayan hem çocuklar hem de yetişkinler için terapötik olan bir ortamda terapist tarafından gerçekleştirilir. Duyusal bütünleşme yaklaşımı Otizm spectrum bozukluğu ve dikkat dağınıklığı hiperaktivite, dil ve konuşma bozukluğu ve öğrenme güçlüğü çeken bireylere yarar sağlayabilir.

Duyusal Entegrasyon Terapisi (SI), Dr. Ayres’in teorik yaklaşımına dayanır. Bir çocuk terapiye alındığında, terapist eldeki sorunları değerlendirmek için çeşitli stratejilere güvenecektir. Duyusal işleme ile ilgili sorunlar varsa, terapist çocuğun doğal ortamda gözlemini, bakıcı ve öğretmen görüşmelerini, standardize testleri ve düzensiz duyum kullanımının belirli yollarını belirlemek için yapılandırılmış klinik gözlemleri içeren Duyusal Entegrasyon Terapisi değerlendirme yöntemlerini kullanabilir. Bu şekilde çocuğun işlevsel performansına müdahale edilebilir.