7 Aralık 2022

Oyun Terapisi Yöntemleri

Oyun terapisi yöntemleri sayesinde çocuklar duygu ve düşüncelerini anlatabilmektedir. Oyun terapisi, çocukların büyüme ve gelişimlerine yardımcı olmak için oyunun terapötik gücünden faydalanılan bir süreçtir. Çocuk oyun sayesinde ileriki yaşlardaki sosyal rolün farkına varıp çevresi ile olan ilişkilerinin temelini atmaktadır. Bu nedenle oyun oynamak çocuklar için vazgeçilmez ve yapılması en önemli aktivitelerden biridir. Oyun terapisi adı verilen bu terapilerle çocukların sahip olduğu fiziksel ve ruhsal problemlerin çözümü için gerekli adımlar atılıp tedavi süreçleri başarıyla sürdürülebilir. Oyun oynamaktan zevk alan çocuklar bu sayede hızlı bir şekilde tedavi edilebilme imkânı yakalayabilir.

Oyun Terapisinden Hangi Durumlarda Faydalanılmaktadır?

Çocukların toplumdaki sosyal iletişimlerinin temellerini attığı oyunlar sayesinde belirli terapiler uygulanarak tedavi yapılabilir. Oyun terapisi çocuklarda belirli travmalar sonucu ortaya çıkan ruhsal sıkıntıların giderilmesinde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olarak bilinir. Özellikle çocuklarda istismar ve anne baba kaybı gibi önemli travmalardan sonra oyun oynanarak depresyon ve kaygı gibi hastalıkların önü en etkili şekilde kesilebilir. Bu travmalardan sonra çocuğu kolay bir şekilde hayata kazandırmanın en önemli yollarından biri olan oyun terapisi küçük yaşlarda başlanması gereken ve profesyonel destek alınarak ilerletilmesi ihtiyaç duyulan terapi yöntemlerinden biridir. Çocuğun sahip olduğu ruhsal sıkıntıların giderilmesinde de kullanılabilen oyun terapisi depresyon ve kaygı bozukluğu gibi erken yaşlarda nüks edebilen hastalıkları tedavisinde en etkili şekilde uygulanabilir.

Oyun Terapisi ve Günlük Oyunlar

Oyun terapisi günümüzde ve yakın tarihte daha sık adını duysak da, eskiye dayanmaktadır. o Uzmanlar tarafından sürecinin yönetilmesi gerekilmektedir. Günlük oyunlardan farklı olarak uzman eller tarafından yazılmış senaryolar üzerinden kurulan oyun terapisi bu sayede çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesine ve yaşadığı travmalar sonucunda ortaya çıkan ruhsal bunalımların ortadan kaldırılmasında oldukça önemli ve etkilidir. Çocuklar için en önemli gelişsel faktörlerden biri olan oyun oynamanın terapide kullanılması mutlaka uzman kişiler tarafından desteklenmeli ve onlar tarafından yürütülmelidir. Çünkü uzmanlar ile birlikte yapılan oyun terapileri en olumlu sonuçları elde edene kadar devam edebilir. Bu sayede çocuk günlük hayatına daha aktif ve sağlıklı bir şekilde devam edebilir.

Oyun Terapisinin Çocuğa Kazandırdığı En Önemli Kazanımlar

Günlük hayatta insanların en fazla ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri sağlıklı iletişim kurmaktır. Bireyler iletişim temellerini çocukluktan kazanarak oyunlar sayesinde bunları geliştirebilir. Sosyal olarak gelişimlerine çocukluk çağlarında oyunlar ile tamamlamaya çalışan çocuklar çocuklukta oynadıkları oyunlar sayesinde sağlıklı iletişim kurmayı da öğrenirler. Oyun terapisi çocuğun iletişiminde en etkili kazanımları elde etmesini sağlayan önemli terapi yöntemlerinden biridir. Duyguları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme ve içsel olarak yaşadıkları bunalımı ve sağlıklı bir şekilde çözmeleri için uzmanlar tarafından yönlendirmeleri sayesinde sağlıklı bir şekilde çözebilirler.

Oyun Terapisi ile Daha Sağlıklı Gelecekler

Sağlıklı bir toplumun yetişebilmesi için çocukların oldukça sağlıklı bir şekilde yetiştirilebilmeleri gerekmektedir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde yetişmesi için oldukça sağlıklı bir ortamda yetişmesi en önemli koşuldur. Fakat bir takım durumlarda travmaların ve kazaların yaşanması sonucu çocuklar sağlıksız durumlar ile karşılaşıp ruhsal bunalımlar yaşayabilirler. Bunun için başvurulan en önemli yöntem oyun terapisi olarak bilinir. Bunun için bir uzman yardımı oyuncaklar ve çocuğun istekli olması gereken en önemli unsurlardır. Birbirinden farklı ruhsal durumlar için gerekli olan oyuncaklar çok çeşitli sınıflandırmalar ile birbirinden ayrılabilir. Gerçek hayattan yaratıcı ve duygusal olan salınımlar için birbirinden farklı oyuncaklar ile oyun terapisi süreci yönetilmelidir.