7 Aralık 2022

Pediatrik ergoterapi, çocukların günlük hayatta kendisinden beklenen davranışları gerçekleştirmesine yardımcı olur. Çocuklar ergoterapi sayesinde;

 • oyun oynamak,
 • okula gitmek,
 • öz bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek gibi birçok beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirir.

Pediatrik ergoterapinin çocukların gelişimindeki önemi büyüktür. Bu terapi yönteminin çocuklar üzerindeki başlıca avantajlarını bu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sosyal iletişim becerileri gelişir
 • Sorumluluklarının farkına varırlar ve sorumluluklarını kendi başlarına yerine getirirler.
 • Eğitim hayatında aktif rol alırlar ve maksimum performans sergilerler.
 • Öğrenmeye, araştırmaya meyilli olurlar.
 • Duyusal ve bilişsel becerileri gelişir.
 • İnce motor becerileri gelişir.
 • Kendi ihtiyaç ve isteklerini kendileri giderebilir.
 • Özgüvenleri artar.

Kısacası pediatrik ergoterapi çocukların, gündelik yaşam pratiklerini tam ve bağımsız yerine getirebilmelerini sağlar.

Pediatrik Ergoterapinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Pediatrik ergoterapistler; yalnızca sağlık problemi olan çocuklarla çalışmazlar. Sağlıklı çocuklarla da çalışabilirler. Genel olarak;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Gelişimsel gerilik
 • Koordinasyon ve denge bozukluğu
 • Otizm spektrum bozukluğu
 • Disleksi
 • Disgrafi
 • Dispraksi
 • Serebral palsi
 • Davranış bozukluğu
 • Psiko-sosyal bozukluk
 • İnce ve kaba motor becerilerinde bozukluk olan çocuklar ve sağlıklı çocuklar ile çalışabilirler.

Terapistler, çocuğun durumuna yönelik olarak uygun terapi programı hazırlar. Yaman Şirinler, çocuğun gelişimini destekleyecek en uygun terapi programı ile profesyonel bir süreç yürütmektedir.

Aynı zamanda ergoterapistler çocukların zamanlarını planlayabilmesini, değişikliklere kolayca adapte olabilmesini sağlar.

Pediatrik Ergoterapist Ne Yapar?

Ergoterapist, çocuğun gelişiminde aktif olarak büyük rol oynar. Kişisel bakım becerileri, okula hazırlık, duyusal ve sosyal düzenleme, ince motor becerilerine yardımcı olma gibi birçok konuda çocuğa destek olur. Bu konuların içeriklerine yakından bakalım:

Okula Hazırlık

Çocuklar, zaman zaman içsel veya çevresel baskılardan dolayı okula gitmek istemezler. Bu baskılar öğrenme süreçlerini doğrudan etkiler. Bu sebeple ergoterapistler, çocukların eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştıracak faaliyetlerle onları teşvik eder. Çocukların yazma, okuma aktivitelerine katılması için özgüvenleri gelişir.

Kişisel Bakım Becerileri

Çocuklar, gündelik yaşam pratiklerini kendi başlarına gerçekleştirmediğinde özgüven düşüklüğü yaşarlar. Ayakkabı bağcıklarını bağlama, düğme ilikleme gibi aktiviteleri kendileri yaptıkça özgüvenleri artar ve motivasyonları yükselir.

Ergoterapistler, çocukların bu becerilerini kazanmasını sağlar. Bunları yaparken çocukların sıralama, planlama ve motor becerilerini geliştirir.

Duyusal ve Sosyal Düzenleme

Çocukların yaşıtlarıyla anlaşabilme, sosyal ortamlarda iletişim kurabilme ve odaklanma gibi becerileri beklenen davranışlar arasındadır. Ergoterapistler çocukların duygularını ifade edebilmesini, düşüncelerini kontrol edebilmesini, işitsel duyularını geliştirebilmesini sağlar. Böylelikle sosyal iletişim becerileri gelişir.

İnce Motor Becerilerine Yardımcı Olma

Küçük el kaslarını içeren ince motor becerileri sayesinde çocukların el koordinasyonu ve parmak hareketleri güçlenir. Çatal kaşık kullanma, boyama yapma, oyun hamuru ile oynama gibi aktiviteler bu yönden önemlidir.

Ergoterapistler, doğru ve etkili etkinlikler ile çocukların ince motor koordinasyonunu geliştirir.

Pediatrik ergoterapi konusunda uzman olan Yaman Şirinler ile iletişim kurarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.