6 Aralık 2022

Ülkemizde ve dünyada birçok insanın özel eğitim almaya ihtiyacı vardır. Ülkemizde bu oran yüzde 7 kadardır. Bu kişilerin normal eğitim kurumlarında diğer insanlar gibi eğitim görmesi gelişimsel açıdan uygun görülmemektedir. Her ne kadar bazı devlet kurumlarında bu kişiler için ayrılmış eğitim sınıfları olsa da bu durumda özel kurumlara büyük iş düşmektedir. Özel eğitim kurumları özel olarak ilgiye ve farklı eğitim usullerine ihtiyaç duyan insanlar için bir kurtuluş noktası olarak görülmektedir. Bu kişilerin hem kendilerine hem de topluma faydalı birer birey olmaları için bu gibi özel eğitim veren kurumların kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir.

Özel Eğitim Kurumları

Zihinsel veya bedensel olarak bazı engellere sahip kişilerin eğitilmesi ve en azından kendi kendilerine yetecek kadar bir eğitim almaları büyük önem teşkil etmektedir. Bu noktada özel eğitim kurumları bünyelerinde barındırdıkları öğretmenler yardımı ile eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Diğer öğrencilerden daha farklı bir müfredat çerçevesinde her bir özel öğrenciye ayrı öğretim planları çizilmektedir. Kişinin sahip olduğu engelin seviyesine göre farklı eğitim düzeyleri uygulanarak öncelikle kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye gelmesi sağlanmaktadır. Burada sahip olunan engelin bedensel olması durumu farklı sonuçlar doğururken zihinsel olması farklı sonuçlar doğurmaktadır.

Özel Eğitim Kurumları İletişim

Eğitim öğretim çağına gelen engelli bireylerin imkan bulunduğu anda bir özel eğitim kurumuna başlaması büyük önem taşımaktadır. Özellikle zihinsel engeli bulunan kişiler için çocukluk yıllarında başlayan eğitim öğretim faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu sayede çocuklar beklenenin çok daha üzerinde bir öğrenim kabiliyetine sahip olabilmekte ve günlük faaliyetlerini kendi başlarına yapabilecek seviyeye ulaşabilmektedir. Bedensel engeli bulunan kişiler için de normal eğitim kurumlarının sunamadığı pek çok imkan bu özel kurumlarda sunulmakta ve engelli bireylerin daha rahat şekilde eşit bir eğitim alması sağlanmaktadır. Bu noktada bir eğitim kurumu ile anlaşmadan önce iletişime geçilerek öğrencinin sahip olduğu engel konusunda bilgi verilmeli ve ilgili kurumda bu engel hakkında uzman kişilerin olup olmadığı öğrenilmelidir. Doğru kurum seçimi bu noktada büyük önem taşımaktadır.