7 Aralık 2022

İşitme kaybı bu gün bireylerde karşımıza çıkan işitme sorunları arasında yer almaktadır. Kısmi ya da tamami olarak kendini gösterebilen durum bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte ve pek çok soruna sebep olmaktadır. İşitme ve İmplant konusu incelendiğinde tüm bu kayıplara karşı geliştirilen biyonik kulaklar ön plana çıkmaktadır. Biyonik kulak ya da koklear implant adını alan bu parçalar gerçek bir işitme deneyimi sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Koklear İmplant Nedir?

İşitme cihazları bu gün pek çok kişinin duymasını kolay hale getirirken belirli bir kitle içinde yarar sağlamamakta ve yarar sağlamada yetersiz kalabilmektedir. İleri ya da çok ileri seviyelerde işitme kaybı yaşayan bireylere yardımcı olmak amacı ile özel olarak tasarlanan bu protez iç kulağa cerrahi bir müdahale eşliğinde yerleştirilmektedir. İlk olarak 2 ila 4 saatten oluşan bir operasyon ile kulağın iç kısmına yerleştirilen kısmının yanı sıra ikinci bölümü ise konuşmaların işlenmesini sağlayan ses hassasiyet ünitesi, mikrofon, ses ayar kontrolü gibi parçaları bulunan dış kısımdır. Dış kısımdaki parçalar vasıtası ile dışarıdan alınan sesler elektrik sinyallerine dönüştürülür ve konuşma işlemcisine bu dönüştürülen sesler aktarılır. Kodlama işlemi bu aşamada yapılır ve radyo dalgaları vasıtası ile deriden geçip implant kısma erişmektedir. Elektriksel uyarımlar sinirlerin uyarılmasını sağlar ve bu aşamadan sonra beyne gönderilir. Bu sinyaller ise beynimizde ses olarak algılanmaktadır.

İşitme İmplantlarından Kimler Yararlanabilir?

  • İleri, çok ileri ya da totalde işitme kaybı yaşayanlar
  • 95 dBHL ve üzerindeki değerlerde işitme kaybı sorunu olanlar
  • İşitme yeteneği doğuştan varken çeşitli sebeplerle duyma yetisini kaybedenler
  • Doğuştan ya da sonradan olacak şekilde işitme kaybı yaşayan 0 ila 5 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinler

İşitme ve İmplant konusunda destek alabilir. Peki kimler işitme fonksiyonlarının yerine gelmesi için bu cihazlardan yardım alamazlar?

  • Anestezi ve operasyonlara dayanacak kadar sağlıklı olmayanlar
  • İşitme kaybının sebebi koklea olmayanlar
  • İyi ayarlanmış bir işitme cihazı vasıtası ile duyma sağlayanlar
  • İşitme kaybını çok uzun süredir yaşayanlar
  • Koklea elektrotları alamayacak derecede hasarlı ise ya da hastada bulunmuyorsa bu bireylerin implant kullanabilmesi de mümkün olmayacaktır.

Koklear İmplantların Hastaya Sağladığı Faydalar

Gürültülü ortamlarda konuşmayı dinleyebilme
Gürültü ortamlarda işitme cihazları genelde aranan nitelikleri karşılamaz. İleri uyarı kapasitesi sayesinde bu cihazlar konuşmaların net bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Gündelik sesleri algılayabilme
Çevresel sesleri duyma konusunda bazı durumlarda işitme cihazları yeterli olmamaktadır. Ancak koklear implant sayesinde bireyler yakın çevreleri ile iletişim kurma fırsatı elde edecektir.

Konuşmanın iyileştirilmesi
Konuşma yetisini kaybeden pek çok kişi aslında sesleri bilmediğinden ve karşıdakini duymadığından dolayı bu sorunu yaşar. Ancak karşısındaki bireylerin konuşmalarını dinleyen pek çok kişi tarafından zamanla kelimeler öğrenildiğinden konuşmada da iyileşme meydana gelebilmektedir.

Konuşmaları anlama
Konuşma sesleri geçirilen operasyon sonrasında daha net hale gelecektir. Dudak okuma yapanların pek çoğuna yardımcı olacak olan bu durum günlük yaşamda iletişimin iyileştirilmesine de doğrudan katkı sağlayacaktır.

Koklear İmplantlar İle Duyma Nasıl Gerçekleşiyor?

Odyologlar tarafından konuşma işlemcileri kişiye özel olarak tasarlanmaktadır. Operasyondan sonra işlemciler 3 ila 6 hafta arasında hastaya takılmaktadır. Programlar, sesin tınısı, gürlüğü gibi pek çok durum zamanla ayarlanmaktadır. Bilgisayarlar vasıtası ile kontrol edilen seviyeler kullanıcıya iletilmektedir. En düşük ve en yüksek seviye bu aşamada belirlenir. Sesler duyulsa da bu ayar sayesinde seslerin hastayı rahatsız etmesi engellenir. Takip süreci devam ederken ailede yarar sağlamak için de bazı programlardan destek alınır.