6 Aralık 2022

Bir çocuğun gelişim sürecinde kazanması gereken gelişimsel özellikleri daha geç tamamlaması ve yaşı ilerlemesine rağmen halen gerekli olan gelişimsel süreçleri tamamlayamaması durumuna gelişim geriliği denilmektedir. Çocuklar genellikle konuşma dil becerisi ilerleyen süreçlerde motor gelişimi sosyal gelişim ve çağımızda da bilişsel gelişim eksiklikleri ile bu durumlarını ortaya koyabilir. Bir çocukta birçok yetenek bakımından gerilik olabileceği gibi yalnızca bazı alanlarda da gelişim geriliği gösterebilir. Son zamanlarda çeşitli sebeplerle gelişim geriliği sıklıkla görülmeye başlamıştır. Bu durum çocukların akranlarına göre daha geç öğrenmesi ve daha geç beceri kazanması durumlarına sebep olmaktadır. Çocuğun zamanla yaşıtları ile arasında büyük bir uçurum oluşmaktadır. Özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarından uzak kalmaları ve çocukları ile yeterince ilgilenmemeleri sebebiyle gelişim geriliği görülmektedir.

Gelişim Geriliği Düzelir mi?

Gelişim geriliğine çocuğa bakmakla yükümlü olan kişinin bakım süreci içerisinde anlayabilmesi oldukça zordu. Zamanla çocuğun davranışlarının normal gelmesi nedeniyle bu kişiler haricinde kişilerin değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu kişiler Pedagoglar ya da gelişim uzmanları olarak seçilebilir. 3 yaşını geçen tüm çocukların yılda bir kez mutlaka pedagog kontrolünden geçmesi ve rutin kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Erken teşhis edilmesi durumunda kolay yöntemler ile tedavi edilebilir. Üstelik tedavi süreci oldukça hızlıdır. Ancak gelişim geriliğinin geç tespit edilmesi ya da tespit edilmesine rağmen tedaviye başlanması durumunda tedavi süreci uzamaktadır. Aynı zamanda tedavi süreci oldukça zor bir hal almaktadır. Çocuklarda görülen gelişim geriliği için herhangi bir tıbbi müdahale yapılmamaktadır. Uygulanan programlı eğitimler sayesinde çocuktaki gelişim geriliği probleminin aşılması mümkündür.

Gelişimsel Gerilik

Hafif Düzeyde Bilişsel Gerilik Belirtileri Nelerdir?

Bilişsel gelişim geriliği durumunda 3 evre yer alır. Bu evrelerde farklı yoğunlukta zekâ geriliği görülmekte olduğu için çocukta farklı beceri ve anlama zorlukları görülmektedir. Bilişsel gelişim geriliği bulunan çocuklar akranları ile ya da yaşıtları ile aynı düzeyde bilgileri anlayıp öğrenemezler. Yaşıtlarıyla beraber bir şeyleri öğrenmeleri durumunda bilişsel gelişim geriliği bulunan çocukta kolay unutma ve hatırlamada zorlanma durumları ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda dikkat dağınıklığı odaklanamama ya da zorlukla odaklanma bilişsel gelişim geriliğinin farklı belirtilerindendir. Böyle bir durumda çocuklar kendilerinden daha küçük çocuklarla iletişim kurmayı tercih etmektedirler. Kendi yaşıtlarıyla sosyal birliktelikten kurmak yerine daha küçük çocuklar ile oynamayı severler. Yaşıtları ile aynı gelişim düzeyinde olmadığı için motor becerileri ve benzeri birçok konuda eksiklik göstererek anlaşmak da güçlük çeker.