6 Aralık 2022

Dil ve konuşma bozuklukları, bireyin ifadeleri anlama ve düşündüklerini, hissettiklerini kısacası kendini ifade etmekte yaşadığı sorunları ortaya koyar. Dil ve konuşma birbirinden farklı iki alandır. Dil, örgütlü bir şekilde kullanmak üzere anlaştığımız iletişim modelidir, konuşma ise bunun sözlü bir şekilde ifade edimidir. Dolayısıyla dil bozukluğu, kişinin kendini ifade ederken doğru yapıda cümle kuramama ya da bunda bir zorluk yaşamasıdır. Konuşma bozukluğu ise bireyin kelimeleri ya da cümleleri anlaşılır bir şekilde telaffuz edememesi, tonlamasını uygun bir şekilde gerçekleştirememesi, ses düzeyini ayarlayamaması ya da kekemelik gibi akıcı bir şekilde konuşamaması olarak tanımlanabilir. Dil ve konuşma bozuklukları türleri ise oldukça fazladır. Birçok farklı kategoride bu iki bozukluk kendini gösterebilir. Bunlar ise şunlardır;

Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri Nelerdir?

Dil ve Konuşma Bozukluklarının Türleri

–Motor Konuşma Bozuklukları

Nörolojik bir sebepten dolayı konuşma sırasında bu eylemi gerçekleştiren kas gruplarındaki hasar, koordine bozukluğu ile meydana gelir.

–Geciken Dil ve Konuşma Gelişimi

Kişinin doğal öğrenme sürecinin aksine dilinin ve konuşma yetkinliğinin gelişiminin gecikmesiyle ortaya çıkan türdür.

–Artikülasyon Bozukluğu

Kişinin konuşma sırasında kullandığı seslerin alışılmışın dışında ve anlaşılması güç olmasıyla ortaya çıkan türdür.

–Kekemelik ya da Akıcılık Olarak Tanımlanan Bozukluklar

Adı üstünde kekemelik ya da akıcı konuşamama olarak kendini belli eder ve birçok bireyde etkisini çok yıkıcı bir şekilde hissettirir.

–Afazi ya da Nörolojik Kaynaklı Bozukluklar

Beyinde meydana gelen bir hasar nedeniyle ortaya çıkan bozukluk türüdür.

–Yutma Bozukluğu

Nörolojik bir sebeple ortaya çıkar ve yutmanın farklı aşamalarında kendini hissettir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Çocuklarda Nasıl Anlaşılır?

Konuşma aslında vücudumuzda motor hareketten oluşan bütün bir beceridir. Konuşma dediğimiz işlemin gerçekleşmesi için beynimizde tasarlanan ifadelerin sinirler yoluyla sesleri biçimlendiren organları harekete geçirmesi gerekir. Dil ve konuşma bozuklukları olan bir çocukta bu işlemin gerçekleşmesinde bir sorun var demektir. Üstelik bu temelde çocuk, ne söyleyeceğini beyninde tasarlamıştır ve biliyordur ancak bu ifadeleri kullanmak için dilini ya da dudaklarını nasıl hareket ettireceğini bilmiyordur.

Konuşma bozukluğu olan çocuklar, sözcükleri farklı şekillerde söyleyebilir, vurgulama dediğimiz unsuru konuşmalarında yanlış kullanır, uzun sözcükleri ifade etmede güçlük çeker ve seslerin üretilmesinde sıkıntılar yaşar.