7 Aralık 2022

Dil ve konuşma bozuklukları nedir ve günlük hayata etkileri nelerdir? Günlük hayatımızda insanlar için iletişimin en temel yolu konuşmadır. Bireyin sahip olduğu ses telleri sayesinde, ses üretimi gerçekleşir. Ve daha sonra seslerin birleşmesi ile heceleri ve kelimeleri bir araya getirerek anlatmak istediklerini karşı tarafa iletebilir. Dil ve konuşma bozukluğu kişinin konuşulanları anlama (alıcı dil) ve kendini ifade etme (ifade edici dil) becerilerinden birinde ya da her ikisinde görülen sorunları ifade eder. Dil ve konuşma ile ilgili bozukluklar birbirinden farklıdır. Dil bozukluğu; bireyin başka bireyleri anlamakta ve düşüncelerini anlaşılır ve düzgün bir şekilde ifade edebilmede yaşanan zorluklar olarak tanımlanırken; Konuşma bozukluğu ise, bireyin sesleri anlaşılır bir şekilde söyleyememesi, hızlı bozuk konuşması, kekemelik, artikülasyonda sorun yaşaması ya da akıcı konuşmada sorunlar yaşaması olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bir varlık olan insanların iletişim problemleri, günlük hayata onları en fazla etkileyen etmenler arasında yer alır. İletişim bozukluklarının önüne geçmek için birçok farklı tedavi yöntemi bulunmakta ve olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Çeşitleri ile Tanışın

Günlük hayatta iletişimi sekteye uğratan dil ve konuşma bozuklukları birçok farklı çeşitte kendini gösterip insanın hayatını etkileyen önemli bozukluklara yol açmaktadır. Dil ve konuşma bozuklukları genel olarak karşımıza;

  • Konuşulan kelimeleri karşı tarafın anlamasını zorlaştıran artikülasyon bozuklukları
  • Sözel ifadelerin anlaşılması ve kavranmasında yaşanan bazı sorunlar alıcı dil problemleri
  • Düşünce ya da duygularını kelimelerle ya da sembollerle ifade etmede yaşanan bazı sorunlar ifade edici dil problemleri
  • Konuşmada ki akıcılık, hız, ritim, duraksama gibi yaşanan sorunlar kekemelik
  • Konuşma anında sesin şiddeti veya kalitesinden dolayı yaşanan sorunlar ses bozuklukları
  • Dudak Damak Yarıkları
  • İşitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları
  • Beyinde ki dil alanlarında birinde ya da birden fazla bölgesinde yaşanan sorunlar ile ortaya çıkan dil bozukluğu olan afazi
  • Konuşma düzeneğini kontrol eden kaslarda ki koordinasyon bozukluğu, anlaşıla bilirliğin etkilendiği bir motor konuşma sorunu olan Dizatri
  • Bireyin dil becerilerinin yaşına göre beklenen seviyeyi göstermemesi olan Gecikmiş Dil ve Konuşma problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozukluklarının Başlıca Nedenleri ile Daha Bilinçli Olun

Konuşma bozukluklarının fizyolojik, nörolojik olarak birçok farklı nedeni bulunmasının yanı sıra çocukluktan gelen ortamın kişinin üzerinde yarattığı travmalarda konuşma bozukluğunu tetikleyen en önemli nedenler arasında yer alabilmektedir. Özellikle otizm ve zeka geriliği konuşma yeteneği üzerinde büyük etkilere sahip olup aynı zamanda iletişimi en fazla zorlayan nedenler arasında yer alır. Günümüzde en sık karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olan öğrenme güçlüğünün de konuşmada zorluk yaşanmasının başlıca sebepleri arasında yer almaya başlamıştır.

Dil ve Konuşma Terapisi ile Tanışın

Günümüzde dil ve konuşma bozukluğu sürecinin tedavi edilmesi için başvurulan en önemli kişilerden biri dil ve konuşma terapistleri olarak bilinir. Dil ve konuşma terapistleri belirli terapi seanslarından sonra konuşmada güçlük çeken bireylerin konuşma ve iletişim yeteneklerini belirli ölçülerde artmasını sağlayan yöntemleri izleyerek sağlıklı sonuçlara ulaşmayı hedefler. Bireyin ihtiyacına yönelik terapiler sayesinde kolay bir şekilde tedavisini sağlayabilen dil ve konuşma terapistleri oldukça yoğun geçen terapiler sonucunda büyük verim alıp hastalarını ve danışanlarına rahat ettirebilme becerisini oldukça iyi bir şekilde kazandırabilir. Böylelikle dil ve konuşma güçlüğü çeken kişilere günlük hayatlarında iletişim yeteneklerini arttırıp günlük hayatta daha aktif bir şekilde katılabilmelerini sağlar. Bu durumlar aynı zamanda kişinin özgüvenini gelişmesinde de etkilidir.

Dil ve Konuşma Terapisi İhtiyacı Ne Zaman Duyulur

Dil ve konuşma bozukluğu ve güçlüklerinde en sık karşılaşılan yaş aralığı çocuklarda görülmektedir. Çocuklarda görülen bu durumu özellikle erken yaşlarda tedavi etmek ileriki yaşlarda sağlıklı sonuçlar alınması açısından oldukça gerekli görülmektedir. Çocuklarda geç yaşta konuşma ,kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşamama, konuşurken ağrı ve acı yaşama gibi durumlarda terapi seanslarına ihtiyaç duyulmaktadır. Terapi seansları sayesinde kolay bir şekilde çocukların konuşma güçlüğünün düzeltilmesinde oldukça etkili olan terapiler belirli seanslar neticesinde düzenlenerek belirli bir tedavi yöntemi içerisinde yapılır. İşitme bozuklukları kronik ses rahatsızlıkları gibi durumlarda ise profesyonel destek almak her zaman oldukça önemlidir. Otizm gibi tanılarda da erken yaşta destek eğitim ve terapilerden faydalanmak sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.