5 Aralık 2022

Çocukların her yönden gelişimi aile bireyleri için oldukça önemlidir. Geleceğe mirasımız olarak yetiştirmiş olduğumuz çocuklarımız da dil ve konuşma bozukluğu gibi durumların meydana gelmesi tedavi gerektiren bir durumdur. Dil ve konuşma bozuklukları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde veya her ikisinde de meydana gelen sorunları ifade ediyor. Anlama ve konuşma ile ilgili bozukluklar iletişimi ve dolayısıyla gelişimi de engellemektedir. Bir bireyin dil becerilerini anlama ve ifade etme yetkisini gözlemleyebilmek için konuşmasının anlaşılır şekilde telaffuz edememesi ses düzeyinde sıkıntının yaşanıp yaşanmaması kekemelik ve akıcı konuşmanın birey tarafından yapılabilir yapılamaması saptanmalıdır. Bu durumların bireyde görülmesi halinde dil ve konuşma bozukluklarından bahsedilebilir. Farklı kategorilerde değerlendirilmekte olan dil ve konuşma bozuklukları tedavileri bakımından da gün geçtikçe farklılaşmaktadır.

Gecikmiş Konuşma Terapisi

Çocuğun konuşması yaşına göre geri kalmışsa beklenen kelimeleri kullanamıyor telaffuz problemleri yaşıyorsa yaşına göre kurması gereken cümleleri kuramıyor ve kelimeleri anlayamıyorsa gecikmiş konuşma problemi de bahsedilebilir. Bu durumun kesin olarak anlaşılabilmesi için gecikmiş konuşmanın belirtilerini bilmek gerekmektedir.

Bazı çocukta gecikmiş konuşma problemi olduğunu anlamak için bazı belirtilen sıralanabilir.

 • Oldukça az miktarda kelime konuşur ya da konuşmakta zorlanırlar.
 • Yeme içme yutkunma ve salya akıtma gibi problemleri olabilir.
 • Düşündüklerini ve istediklerini anlatmak konusunda yetersiz kalabilirler.
 • Dil becerilerinin gelişmemesi nedeniyle Jest mimik işaret dili kullanmaya çalışabilirler.
 • Mümkün olduğunca iletişim kurmaktan kaçınırlar.
 • Ortamdaki konuşmalara ilgisiz davranarak dinlemiyor görünümü oluşturabilirler.
 • Manasız cümleler ve anlamsız sesler çıkartabilirler.
 • Yeni ortamlara adapte olmakta oldukça zorlanırlar. Her durumda yalnız kalmayı tercih ederler.
 • Dikkat dağınıklığı gözlemlenebilir.
 • Yaşıtlarına göre geç öğrenme geç kavrama problemleri görülebilir.
 • Öğrendiklerini çok çabuk sürede unutarak bilgi transferi gerçekleştiremezler.

Bireylerin tespiti konusunda maddelerde dile getirilmiş olan durumların sıklığı ve devam etme sürelerini takip etmek gerekmektedir. Çocuğunuz bu tarz belirtileri taşıyor ve bu belirtiler kısa süreli değil de uzun süreli olarak görülüyorsa dil ve konuşma terapisti ile iletişime geçmeniz gerekmektedir

Artikülasyon Terapisi Nasıl Yapılır

Artikülasyon bozukluğu tedavisinde durum değerlendirmesinin yapılması ilk adımdır. Bundan sonra tüm sesleri üretim yerleri ile birlikte test edilmesi ve hangi sesinle şekilde birey tarafından söylendiği gözlemlenmektedir. Bu gözlemler neticesinde elde edilen bilgilere göre bireye özel terapi program hazırlanarak üretilmeyen seslerin üretilmesi sonrasında da bu seslerin normal konuşma diline aktarılması sağlanacak eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır.