6 Aralık 2022

Dil ve konuşma bozukluğu, bireylerin kendini ifade etme ve konuşulanları anlama yetisinin biri ya da her iki durumun birden görülmesi durumlarını ifade etmektedir. Dil ve konuşma terapistleri iletişim sorunlarını gidermek konusunda bilimsel araştırmalarda bulunan ve eğitim görmüş mesleki gruplardan birisidir. Henüz gelişmekte olan bir meslek olmasına karşın insanlığın başlangıcından beri ihtiyaç duyulan bir meslektir. Dil ve konuşma bozukluğu sorunlarını giderip etkili iletişim sağlamaya yönelik kişiye özgü programlar yapan dil terapisti insan hayatını değiştiren nitelikte çalışmalar sağlamaktadır. İletişim insan hayatının her yerinde gerekli olan bir unsurdur. Dil terapistlerinin de bu yönde vermekte olduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Artikülasyon bozukluğu tedavisi
  • Hafif ve ileri düzeyde konuşma bozukluklarının tedavisi
  • Kekemelik tedavisi
  • Günlük iletişim becerilerinin geliştirilmesi
  • Sesinden memnun olmayan ve bu konuda problem yaşayanlar için terapi

Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Özellikle çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarının erken tedavisi çok önemlidir. Çünkü dil ve konuşma becerileri çocukların zeka gelişiminde çok etkilidir. Bu alanda uzman olan dil terapisti ile yapılacak erken müdahale ile çocuğun gelişimine destek olunabilmektedir. Çocuklar en geç 2 veya 3 yaşlarında kendini gerektiği gibi ifade edebilecek şekilde konuşmaya başlamaktadır. Fakat bu durumda aksamalar olduğunun görülmesi halinde mutlaka uzmana başvurmak gerekir. Özellikle 5 yaş öncesinde başlanan tedavinin daha geç başlananlardan çok daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Konuşma bozukluğu doğumla ya da doğumdan sonra çeşitli etkenlerle gerçekleşebilmektedir. Artikülasyon, akıcılık, alıcı, ifade edici ve bilişsel iletişim bozuklukları şeklinde baş gösterebilmektedir. Dil ve konuşma bozukluğu tedavileri gruplar halinde gerçekleştirilebilmekle birlikte bire bir de verilebilmektedir. Çeşitli dil terapisi aktiviteleri ve artikülasyon tedavisi uygulanmaktadır.

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon bozukluğunda konuşma seslerinde yanlış ses üretimi görülmektedir. Bu duruma örnek verilecek olursa artikülasyon bozukluğu yaşan bir kimse “r” yerine “l” diyebilir. Bunun gibi ses üretimindeki motor becerisinin düşüklüğü görülmektedir. Dil ve konuşma bozukluğu işitme engelleri, dudak veya damak yarıklığı, kas sistemlerinin zayıflığı, nörolojik sorunlar gibi çeşitli etkenler sebebiyle gerçekleşebilmektedir. Tüm alfabeyi tamamen öğrenme yaklaşık 5 yaşında tamamlanmaktadır. Erken tedavi daha sonraları yazma ve okuma becerileri için de oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca zeka geriliği gibi etkenler sebebiyle gerçekleşen artikülasyon bozukluklarında tedavi gelişime büyük katkıda bulunmaktadır.