15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bender Gestalt ve Frostig Gorsel Motor Algi Testi

9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test artık daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yas siniri 5 yas 6 ay ila 11 yas arasıdır.

Gessel Gelisim Figurleri Testi

Gessel Gelisim değerlendirme testlerini içeren ‘’ ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ’’1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Şekiller her yasın seviyesine göre düzenlenmistir. Test sonucuna dayanarak çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır.

Frostig Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Denver Gelisimsel Tarama Testi

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermektedir.

Preschool Language Scale-5/ (PLS-5)

Çocuklardaki dil ve konuşma bozukluklarının erken tanısı çok önemlidir. Ülkemizde ve yurt dışında çocukların artikülasyon becerilerini değerlendirmeye yarayan oldukça sınırlı sayıda test bulunmaktadır. Ancak PLS-5 Artikülasyon Tarama Ölçeği ; dil gelişimi değerlendirmesi sonrasında kolay kullanılabilmesi ve kısa sürede uygulanabilmesi açısından tarama amaçlı kullanılan oldukça yardımcı bir ölçektir.

WISC-R Zeka Testi

Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanan ve 1-1,5 saat kadar süren objektif testler grubuna giren bir ölçektir. Sözel ve performans alt testlerinden oluşan WISC-R, bu alanda sertifika sahibi uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Zekâ geriliği, üstün zekâ, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi birçok alanda tanı koyma amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda çocuğun başat yönleri, […]

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Uygulamalı davranış analizinde, otizmli çocuklarda görülen problem davranışların azaltılması ile ilgili özel programlar kullanılır. Bu yöntemde, davranışın nedeni kişilerde değil, kişinin çevreyle etkileşiminde görülür. Bu nedenle, problem davranış azaltılmaya çalışılırken öncelikli olarak davranış öncesi, davranış ve davranış sonrası durumların ya da olayların gözlenmesi gerekir. Daha sonra ise davranışa zemin hazırlayan durumlar ortadan kaldırılır, azaltılmak istenen […]

Erken Okuryazarlık Testi (Erot)

5 Yaş Grubunda Yer Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Erot, Tanılama Aracı Olmaktan Daha Çok, Risk Grubunda Yer Alan Ve Destek Gereksinimi Olan Çocukları Belirlemeye Yönelik Bir Değerlendirme Aracıdır.

GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK TANILAMA ÖLÇEĞİ (GOBTÖ 2 )

Otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir. Kullanım amacına göre kullanım belgesi için gerekli eğitimi alan uzmanlar (Örneğin, psikiyatrist, nörolog, çocuk doktoru, gelişimsel pediatrist, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti vb.), öğretmenler (okulöncesi öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni vb.) ve diğer ilgili kişiler GOBDÖ-2-TV’yi […]

SESLİ OKUMA BECERİSİNİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİ (SOBAT)

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya okumada güçlük yaşayan ve herhangi bir tanı almamış 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir.

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) okuma becerilerini desteklemek üzere yapılandırılmıştır. Öncelikle akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir programdır.

NÖROPLAY

Nöroplay otizm spektrum bozuklukları başta olmak üzere farklı gelişim gösteren 12-42 aylık çocuklar için geliştirilmiş, oyun temelli bir erken müdahale programıdır.  Nöroplay’de oyun terapisi süreci ebeveyn-çocuk etkileşimi üzerinden ilerlemektedir. Bu müdahale programında eğitim alanı olarak çocuğun en rahat ve öğrenmeye açık olduğu ev ortamı ön planda tutulmaktadır. 

15 Haziran 2020 Pazartesi günü kurumumuz eğitim öğretime başlayacaktır.

Değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler; Covid -19 virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin 16/03/2020 tarihinde ara vermiş olduğumuz eğitim öğretime 15/06/2020 tarihi itibari ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kurumumuz tarafından Pandemi öncesinde de dikkat edilen hijyen kurallarına ek olarak gerekli dezenfekte işlemleri tamamlanmıştır. Normalleşme kararları doğrultusunda aldığımız tüm hijyen tedbirleri ile sizlerle bir araya gelecek olmanın heyecanını […]

Pass Reading Enhancment Program PREP : Pass okumayı geliştirme programı

Planlama, sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi özellikle “Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği”nin tanımlanmasında “Planlama”ya dayalı bilişsel işlemlerin özellikleri. PASS Müdahale Programı – PREPP ile öğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlem: Dikkat ve bileşenleri, dikkat eksikliğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlem: Eşzamanlı bilişsel işlemler, bu bilişsel işlemin bileşenlerinin tanımlanması […]

TILLS TESTİ Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS)

6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerini yönelik geliştirilen yenilik yaratan bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır. TiLLS Testi uygun eğitim ve mesleki becerilere sahip olan profesyoneller tarafından uygulanmalıdır. Bu profesyoneller arasında; Dil-konuşma Patologları, Nöropsikologlar, Psikologlar, Klinik Psikologlar, Okuma Uzmanları, Özel Eğitimciler ve Öğretim […]

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

ETEÇOM ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD; Kore ve Türkiye’de sınanmış ve sınanmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar temelinde günümüze kadar yapılan ETEÇOM çalışmaları Down Sendromu, Otistik bozukluk (Otizm), Serebral Palsi, Zihinsel Yetersizlik, Gecikmiş Dil ve Konuşma, Nedeni belli olmayan Gelişimsel Gerilik, Pramatüre/Düşük Doğum Ağırlığı […]

Tifaldi – Türkçe İfade ve Alıcı Dil Testi

TİFALDİ testi 2-12 yaş grubu işitme ve görme sorunu olmayan,ana dili Türkçe olan çocukların,sözcük kazanımı ve kullanımını değerlendirmek amacıyla kullanılır.Bu anlamda bir başarı(achievement) ve yetenek (aptitude) testi olarak kabul edilebilir,ancak kapsamlı bir zeka testi değildir,sadece zekanın önemli bir bileşeni olan sözcük kazanımı ve kullanımı değerlendirir. TİFALDİ Alıcı ve İfade Edici Dil Kelime Alt Testleri sessiz […]

Metropolitan okul olgunlugu testi

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.Test çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında incelemek için kullanılmaktadır. Test 5,6 -6 yas çocuklarına uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yas arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

Çocuklarda Gelişim Aşamaları

Çocuklarda Gelişim Aşamaları Motor Gelişimi Ayağının tümünü kullanarak sağlam adımlarla güvenlik içinde koşar, kolaylıkla durup yeniden koşmaya başlayabilir, Alçak bir basamaktan aşağı atlayabilir, Dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa kalkabilir, Mobilyaların üzerine çıkıp yeniden aşağıya inebilir, Parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenlerden çıkabilir ve aşağı inebilir, Büyük bir topa tekmeyle vurmaya çalıştığında topun üstüne […]

Okuma Güçlüğüne Neden Olan Faktörler

Öğrenci okula başladığında okuma yazmaya hazır değilse okuma güçlükleri yaşamaya başlayacaktır. Okuma güçlüğü, çoğunlukla bir değil birden çok aksaklıktan kaynaklanır ve derecesi de çocuktan çocuğa değişir.-Öğrencinin karşılaştığı okuma güçlüklerinin kaynakları şöyle sıralanabilir: Okula başlama olgunluğu, görsel ayrım (görme bozuklukları), işitsel ayrım (işitme engelleri), sözel dil gelişimi / gecikmiş dil becerisi, dikkat eksikliği, duygusal açıdan olgunlaşma, […]

Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyun ve Dil Arasındaki İlişki

Oyun ve dil gelişiminin birbiri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin temelinde hem dilin hem de sembolik oyunun bir şeyin başka bir şeyle temsili olması bulunmaktadır.  Udwin ve Yule (1982) oyundaki kavram oluşturmanın ve sembolleştirmenin sözel dilden önce ortaya çıktığını ve beraber geliştiğini ayrıca dil gelişimi için ön koşul olduğunu ifade etmektedirler. Çok sayıda araştırmacı […]

Okuma Güçlüğü Ve Kelime Tekrarı Tekniği

Okuma Güçlüğü Ve Kelime Tekrarı Tekniği Okuma güçlüğü, çocuğun kelimeleri tanımada yetersiz oluşu, yavaş ve yanlış okuma ve okuduğunu iyi anlayamama gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin okumalarında şu problemlere rastlanmaktadır: Okurken harfleri ya da kelimeleri geriye çevirirler. Kısa süreli hafızaya sahiptirler. Dikkatlerini yoğunlaştıramazlar. Duygusal yönden zayıftırlar Düşünmeden okurlar. Göz-motor koordinasyon yetersizliği vardır. Aşamalandırma […]

Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri

Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri Bu çalışmada erken çocukluk döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların taklit becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal etkileşim, taklit becerileri Taklit, en yaygın tanımı ile başkası tarafından sergilenen bir davranış örneğinin, istekli biçimde tekrar üretilmesidir. Taklit Becerilerinin Sınıflandırılması Alan yazında, taklit […]

Zihin Kuramı

Zihin Kuramı Birey dünyaya geldikten itibaren diğer bireylerle ve çevreyle etkileşime girer. Bu etkileşim ile öğrenmenin temek bileşenlerinden olan çevre ve çevresel koşullar bireyin kendisini ve bulunduğu ortamı değerlendirebilmesini sağlar. Yaşam boyu devam eden bu öğrenme sürecinde özellikle bazı dönemler de çok daha hızlı öğrenme gerçekler. Özellikle erken çocukluk dönemi öğrenmeni en hızlı olduğu dönemdir. […]