6 Aralık 2022

Doğum öncesi doğum anı ve doğum sonrası çocukların yaşadığı fiziki ya da ruhsal durumlardan ötürü çocuklarda zihinsel gerilik görülebilmektedir. Zihinsel gerilik durumu zihinsel yetilerin gerekli ve normal bir biçimde gelişmemesi durumudur. Bu durum genellikle erken yaşlarda tespit edilemeyen ilerleyen yaşlarda konuşmanın yürümenin ve motor becerilerinin geç gelişmesi ya da gelişmemesi durumunda tespit edilmektedir.

Zihinsel Gerilik Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mental gerilik olarak da bilinen zihinsel gerilik zihinsel işlevlerin koordine ettiği gelişmeleri uyumsuzluk ve gelişim durması gibi durumlarıyla tespit etmektedir Bu durumun ilerleyişi ile zihinsel gerilik duyma anlama konuşma ve benzeri işlevleriyle gerektiği gibi yerine getirilmemesine sebep olabilmektedir. Erken Tanı Tedavi konusunda oldukça önemlidir. Mental geriliğe sebep olan fiziki rahatsızlıklar ve psikolojik rahatsızlıklarla olabilmektedir. Tetikleyen farklı bir rahatsızlığın olması durumunda erken teşhis ile tedavi edilmesi ve zeka geriliğinin ortadan kaldırması mümkün olmaktadır.

Hafif Düzeyde Zihinsel Gerilik Tedavi Edilebilir Mi?

Zihinsel geriliğin özellikle hafif düzeyde olması tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Erken teşhisin birçok hastalık üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde zihinsel geriliğinde de erken teşhis edilebilmesi erken teravi edilerek dengeli gelişim sağlanabilmesi için önemlidir. Vaka ne kadar erken tespit edilirse o kadar başarılı sonuçlar alınabilir. Ancak tanının geç konulması ve tedaviye geç başlanması nedeniyle zihinsel gerilik süreci tamamıyla tedavi edilmesi zorlaşmaktadır.

Mental Retardasyon nedir?

18 yaşının altında tespiti yapılmakta olan mental retardasyon insanların davranışlarında bozukluklara sebebiyet veren entelektüel davranış ve psikolojik zihinsel gerilik durumudur. Bu durumun sebebi ise kolay kolay bilinmemektedir. Vakaların neredeyse yüzde 80’lik bölümünde bu hastalığa neden olan etken bulunamamaktadır. Yüzde 20’lik kesimde ise sadece bir sebeb bulunabilmektedir. Ancak erken teşhis ile Mental retardasyon rahatsızlığı minimize edilebilmektedir. Farklı boyutlarda Mental retardasyon sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıflandırmaların ölçülerine göre zihinsel gerilik hali bulunan sınıflandırmalar da bulunmuş olduğu dereceye göre Mental retardasyonlu çocuk farklı öğrenme becerilerine sahip olabilmektedir. Derecesine göre tedavi edilebilirliği veya tedavi edilmesinin zor olduğu durumlar belirlenmektedir. Burada hafif mental retardasyon bu rahatsızlıkta öğrenebilir ve tedavisi yapılabilir grup olarak nitelendirilmektedir.