6 Aralık 2022

Disleksi olarak tıbbi adıyla bilinen özel öğrenme güçlüğü gelişmekte olan bir çocuğun zeka yapısının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen beklenen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma, yazma gibi birçok beceriyi düşük başarılar ile gösterme ve zekasına oranla zıt bir durum taşıma olayıdır. Üstün zekalı olmasına rağmen yaşıtlarından birçok yönüyle gelişimsel olarak geri kalmış gibi görünmesi durumudur.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü nedenleri bilinmemekle beraber doğuştan geldiği bilinmektedir. Herhangi bir görme işitme gibi problemler ile alakalı olmayan zeka yönünden de herhangi bir gerilik durumu söz konusu değildir. Dış nedenler olarak nitelendirdiğimiz eğitimdeki aksama okul değişimi gibi nedenlere bağlı değildir. Beyin yapılarındaki farklılıklar nedeniyle farklı alanlardaki öğrenme kapasitelerin de farklı tepkiler ve öğrenmeler de güçlükler bulunmaktadır. Bu durum her çocuk için özgü farklı problemler ortaya çıkarabilmektedir. Burada farklı ağız yapısındaki şişelere kova ile su doldurmanın örneği verilebilir. Ağzı dar olanlara özel huni ve benzeri ekipman kullanılmazsa doldurulması zorlaşacaktır. Bu öğrenciler için de niteliklerine göre özel eğitim metotları uygulanmalıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Nasıl Anlaşılır?

Yaşıtlarına göre durumlarının anlaşılması oldukça güç olan bu bireylerin bazı testler ile anlaşılabilmesi mümkündür. Seslerin algılanması okuma güçlüğü çekmek gibi problemlerin tespiti bu konuda yardımcı olabilmektedir. Konuşmanın gecikmesine ve farklı konuşma bozukluklarının görülmesine neden olabilir. Birbiriyle zıt kavram ilişkisi içerisinde olan durumları kavramakta zorluk çekebilir veya karıştırabilir. Özellikle öz bakım becerileri konusunda güçlük çekebilir. Çoğunlukla aileler ve çevresi tarafından sakarlık veya beceriksizlik olarak nitelendirilen davranışlar görülebilir. İlkokul dönemlerinde bu çocuklar da oldukça basit olan derslerde başarısızlık görülebilir. Oysa aynı bireyde çok daha zor derslerde üstün başarılar görünmeyebilir. Okuma konusunda gecikme yaşanabilir ve ilerleyen dönemlerde de okumayı öğrense dahi çeşitli problemler yaşayarak net ve akıcı bir konuşma okuma sergilemeyebilir. Birçok motor becerisi sözlü ifade sıraya koyma becerisi gibi beceriden yoksun ya da kabiliyetsiz olarak görülebilirler.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Kriterleri Nelerdir?

Zeki olan çocukları bu zekaları sebebiyle birçok öğrenme ve becerikli kabiliyetlerinin kullanılmasında öğrenme güçlüğü güçlük çekmeye sebep olabilir. Özellikle tanısı itibarıyla oldukça zor olan bir durumdur. Tanı konulması için medikal bir sorunun oluşturması ihtimaline karşı öncelikle gebelik öncesi, sonrasında fiziki muayene görme işitme testleri laboratuvar testleri genetik ölçü ve bu işlemleri takip eden bir dizi işlem uygulanmaktadır.