6 Aralık 2022

Özel eğitim alma koşulları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Süreci anlatacağımız makalemizden yararlanabilirsiniz.

İlk olarak çocuklar psikolog tarafından çeşitli değerlendirmelerle gözlenir ve çocuğun gelişimiyle ilgili ayrıntılar raporlanır. Bu rapor ise sağlık kurumu tarafından onaylanır. Bu onay önemlidir çünkü özel eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kuruluşlardır. Burada şunu da belirtmemiz gerekir ki, sağlık güvenceli ya da sağlık güvencesiz fark etmeksizin devlet, özel eğitim desteğini ailelere sunmakta ve özel eğitim hizmeti ücretsiz olarak ihtiyacı olan çocuklara sağlanmaktadır. Kurulun verdiği raporun geçerlilik süresi ise 1 yıldır. Bu yılın sonunda çocuk tekrar psikiyatr gözetiminde değerlendirmeye alınarak mevcut durumu gözlemlenir. Bunun yanında çocuğun özel eğitimden yararlanabilmesi için eğitsel raporun da alınması gerekmektedir. Bu rapor ise Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alınabilmektedir. Özel eğitim alma koşulları bunlarla sınırlı olup ihtiyaç duyan herkese önerilmektedir.

Özel Eğitim Alma Koşulları Nelerdir?

Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim, kişinin yapılan test ve değerlendirmeler sonucu yaşıtlarından ciddi düzeyde farklılıklar gösterdiği durumlarda kişinin öğrenme ve gelişimini tamamlanması için hazırlanan kapsamlı programa denir. Özel eğitim çok geniş bir anlam ihtiva etmekle birlikte bunları sıralayacak olursak;

  • Otizm,
  • Konuşma bozukluğu,
  • Öğrenme bozukluğu,
  • Dikkat eksikliği,
  • Zeka,
  • Hiperaktivite bozukluğu

Ve daha fazla durum bahsettiğimiz bu eğitimin konusu olabilir. Bunun için ise kliniklerde çocuk için yapılan değerlendirmeler sonucu psikiyatrin uygun görmesi durumunda, herhangi bir zihinsel gelişim geriliği ya da öğrenim güçlüğü teşhisleri durumunda bu eğitim programları oluşturulabilir. Bu eğitim süreci aile, çocuk ve uzman arasında tam anlamıyla iletişim ve işbirliği gerektiren hassas ve etkili bir süreçtir. Sürecin olumlu geçmesi, çocuğun engelleri aşmasına, sıkıntılarını bitirmesine yardımcı olacaktır.

Özel Eğitimin Amaçları Nelerdir?

Özel eğitimlerin temelde amacı, yukarıda saydığımız problemlerin aşılmasıdır. Bu problemlerin aşılması ise sağlıklı bir süreç yönetimiyle gerçekleştirilebilir. Çocuğun sıkıntı ve problemlerini aşması ve hayat kalitesini artırması için bu eğitimler fazlasıyla gerekmektedir. Dünyada da bu tür eğitimlerin sayısı artmakta ve bu eğitimler birçok bölgede ücretsiz olarak sunulmaktadır. Önemli diğer bir husus ise, tedavi sürecine ne kadar erken başlanırsa, o kadar çok yol kat edileceğidir. Bunun için de uzmanlar özellikle ailelerin bu tür konulara olan bilinç düzeylerini artırmayı hedeflemektedir.