6 Aralık 2022

Otizim spektrum bozukluğu sosyal yaşantıda bireyleri etkileyen ve olumsuz anlamda sosyal iletişimlerinin kurulmasını engelleyen bir tıbbi durum olarak değerlendirilebilir. Geniş anlamda semptomların sosyal yaşantıya adapte olamayacak şekilde engellemesidir. Dolayısıyla bu tarz bir durum genel anlamda çocukluk döneminde başlangıç gösterir ve nihayetinde bireyi toplumsal yaşantıda yer almaya başlaması ile beraber sosyal hayatta özellikle de okulda çalışma hayatında sorunların ilerlemesi ile devam eder. Özellikle de doğumdan sonraki iki yıl içerisinde otizim belirtilerinin ortaya çıkması ile beraber erken tanı çok önemlidir. Pek çok vakada erken sürdürülen tedavi ve yoğun olarak sürdürülen tedavi büyük fark yaratabilmektedir. Tam anlamıyla iyileşme sağlanabilmesi için çocukluk döneminde dikkatli olmak gerekir.

Otizm Hastalığı Nedir?

Otizm, genellikle ilk üç yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden kişinin sosyal yaşantısında etkisini gösteren bir bozukluktur. Günümüzde farklı şekillerde testler ile tanısı ortaya konula bilmektedir. Ancak uygun bir eğitim ile ve erken tanı ile bu vakaların hayata kazandırılması söz konusu olabilmektedir. Yaygın olan ve çeşitli şekillerde kendini gösterebilen farklı belirtiler söz konusu olmaktadır. Oldukça hareketli ve oldukça hareketsiz bir kişilik, göz temasının kurulamaması, adıyla seslenince tepki verememesi gibi belirtiler örnek olarak verilebilir. Genel anlamda sebebi tam olarak bilinmese bile otizmli bireylerin %70 zeka geriliği veya zeka üstünlüğü söz konusu olmaktadır.

Atipik Otizm Nedir?

Diğer otizim tiplerinden farklılık gösterebilen atipik otizim gelen anlamda iletişim ve konuşma bozukluklarının söz konusu olmasıdır. Genel anlamda çocuklarda ortaya çıkan bu rahatsızlık konuşmaların tekrarlanması, iletişim kurma ve iletişim becerileri söz konusu olduğunda bunlar da gelişmelerin olmaması ve aksaklıkların olması. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında ve yeterli öğrenim ve eğitim işlevselliğine sahip olamayan çocuklar da gözlemlenebilen rahatsızlıktır. Bu tesise uymayan pek çok farklı otizim türü de vardır. Farkına varıldığı zaman erken önlem alındığı zaman toplumsal etkileşimde daha başarılı bireyler yetiştirilebilir. Üç yaşından sonra sembolik anlamda dil gelişiminde gecikme yaşanması ve olan üstü asosyallik en önemli belirtiler olabilir.