6 Aralık 2022

Kekemelik, genel olarak çocuklarda konuşma çağından başlayarak 6-7 yaşına kadar görülebilen bir konuşma bozukluğudur. Kelimelerin veya harflerin tekrarlanması olarak kendini göstermektedir. Günümüzde çocukların yaklaşık yüzde beşinin muzdarip olduğu kekemelik zaman geçtikçe uygun eğitim ile ortadan kaldırılmaktadır. Özellikle erken müdahale ile tedavi başlatıldığında büyük oranda iyileşme sağlanmaktadır. Uzmanlar bu konuşma bozukluğunun genel olarak aile genleri ile aktarıldığını belirtseler de farklı olaylar da bu durumun oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle çocukluk çağlarında yaşanılan travmaların büyük etkisi olmaktadır. Ayrıca yine çocukluk çağlarında geçirilen yüksek ateşli hastalıklar veya nörolojik sarsıntılar kişilerde konuşma bozukluğunun oluşmasına neden olabilmektedir.

Çocuklarda Kekemelik Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak çocukluk yaşlarında ortaya çıkan bu konuşma bozukluğunun erken teşhis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ailelerin çocuklarında bahsedeceğimiz belirtilerden bir veya birkaçını gördüklerinde uzman bir hekime başvurmaları tavsiye edilmektedir. Kekemeliğin en büyük belirtisi çocuğun cümle başlatmakta zorluk yaşamasıdır. Bunun yanı sıra cümle içindeki kelimelerden bazılarını gereksiz fazla uzatması veya yine bazı kelimeleri tekrar etmesi de kekemelik belirtileri arasında sayılmaktadır. Ayrıca çocuklarda zor konuştuklarını düşündükleri için konuşmaları gereken zamanda kaygı yaşamaları da psikolojik olarak kekemeliğin en büyük belirtilerindendir. Son olarak konuşma esnasında çok fazla göz kırpma, çenede titreme yaşanması, yüzde oluşan tikler ve istek dışı baş sallanması gibi durumlar kekemeliğin fiziksel belirtileri olarak görülmektedir.

Kekemelik ve 5 Boyut Tedavisi

Kekemeliğin tamamen bir psikolojik sıkıntı olduğundan yola çıkan bu tedavide hastanın durumu 5 ayrı boyuta ayrılmaktadır. İlk boyutta hastanın psikolojik durumu yer almaktadır. Örneğin bir kişinin tek başına iken herhangi bir konuşma bozukluğu yaşamazken insanlar karşısında psikolojik baskından dolayı kekelemeye başlaması konu edilmektedir. İkinci boyutta ise kekemelik sorunu yaşayan kişilere doğru nefes alma teknikleri öğretilmektedir. Üçüncü boyutta ise konuşma hızının ayarlanması söz konusu olmaktadır. Kekemelerde genel olarak konuşma hızı ile düşünme hızı arasındaki uyumsuzluğun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Dördüncü boyutta konuşma esnasında yaşanılan duygu yoğunluğu tedavi edilirken beşinci boyutta ise özellikle herhangi bir travma sonucunda konuşma bozukluğu ortaya çıkmış ise bunun ortadan kaldırılması hedeflenir.