6 Aralık 2022

Ergoterapi bireylerin anlamlı ve belli bir amaca hizmet eden aktivitelerle sağlığı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini amaçlayan bir sağlık meslek dalıdır. Ergoterapinin genel amacı bireylerin günlük yaşam becerilerinde, serbest zaman aktivitelerini bağımsız ve canlı bir şekilde yaşayabilmeleri ve sosyal, günlük yaşam alanlarına katılmadaki problemlerin engellenmesidir. Bu sayede de herbir bireyin ihtiyaç duyduğu modifikasyonları, stigmaları, davranışları kendinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerisini kazanması ve uygulama noktasında da kişinin yeterli olmasının amaçlandığı uygulamalarıdır.

Duygu bütünleme ise vücudumuzdaki uyarı alıcı sinir mekanizmalarının dış ortamlardan aldığı sinyallerin bir merkezde toplanarak organize edilebilmesi ve bu organizasyonunda sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi sağlanması olarak nitelendirilmektedir. Burada çoğu zaman duygusal veriler ön planda gelişerek davranış geliştirebilmek ve düşünce motor tepkileri gibi birçok farklı alanda bireyin davranışları söz konusudur.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi Ve Duyu Bütünleme

Daha geniş kapsamıyla ergoterapi ev okul işyeri sağlık merkezi hastane ve benzeri alanlarda yaygın olarak uygulanmakta olan kişilerin beceri ve kabiliyetlerini kullanabilmesini sağlayan ve bu becerileri kullanmasının önünde duran engelleri tespit ederek kaldırılmasına yada modifiye edilmesine yardımcı olan bir bilim dalıdır. Bu bilimin sahada araştırılmasına ve uygulamasını yapan kişilere ise ergoterapist denilmektedir. Ergoterapistler inceleyerek gerekli bilgi ve davranışlarla bireylerin donatılması psikolojik ve psiko-sosyal gereksinimlerinin karşılanması sağlamaktadırlar. Aynı zamanda ergoterapistler sağlık problemleri nedeniyle vücutlarında bozuklukları olan sosyal kültürel konularda geri kalmış toplumlarda da dışlanmış olan kişilerle çalışmaktadır.

Duygu Bütünleme Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Duygu bütünleme toplum içerisindeki bazı rahatsızlıkları taşıyan kişiler ve hastalık grupları arasında kullanılmaktadır. Duygu bütünleme bozukluğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları bulunan, otizm spektrum bozukluğu, serebral palsi rahatsızlığı ve down sendromu bulunan kişiler gelişimsel gecikmeler yaşayan bireyler ince ve kaba motor fonksiyonların bozukluğu yaşayan bireyler zihinsel engelliler psiko-sosyal bozukluklar yaşayan bireyler için bu terapiler uygulanabilmektedir. Bu rahatsızlığı taşıyan bireyler ile özel terapi odalarında bireylerin durumlarına göre seanslar düzenlenmektedir. Neticesinde hareketli olan çocuklar yeni motor becerilerini öğrenmeye başlayarak sorumluluk ve çalışma bilinci kazanırlar. Geldikleri ortamlarda etkili müdahale yöntemleri konusunda etkin bir rol oynayarak hızlı bir biçimde diğer bireyler ile normal ama güçlü iletişim kurabilirler.