6 Aralık 2022

Disleksi her beş çocuktan birini etkileyen her kültürde, ırkta ve sosyo ekonomik düzeyde görülebilen bir öğrenme sorunudur. En geniş anlamı ile akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunu ile kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Özel öğrenme güçlüğü; çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermesidir.

Aynı zamanda özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar yazı yazmada, bazı resimleri tutturmakta, kavramları öğrenmekte ve kelimeleri telafuz etmekte güçlük çekmektedir.

Öğrenme güçlüğü beyin hücrelerindeki işleyiş ile ilgili aksaklıklar sonucu oluşur. Bu durum doğru eğitim ve okul-aile iş birliği ile daha alt seviyelere indirgenebilir. Özel öğrenme güçlüğü nedeniyle etkilenen bir alan birden fazla alanı etkileyebilir çünkü bir alandaki yeti eksikliği bu alanla ilgili üst akademik becerileri de etkilemektedir.

Disleksinin Belirtileri Nelerdir?

Genetik ve kalıtsal etmenler ile beynin işleyişindeki farklılıklardan kaynaklanan bu durumun dikkatli bir gözlem ile okul öncesi dönemde fark edilmesi mümkündür ancak bu tespit bir uzman eşliğinde gerçekleşebilir. Ayrıca tam tespit okul döneminde öğretmenin gözlemleri ile de başlayabilir. Bu belirtiler okuma yazma becerilerinin öğretilmesi ile başlar.

Çocuğun bu dönemde ses hissetme (Fonoloji) , Motor becerileri, kopyalama ve benzeri faaliyetlerdeki yetersizliği ile başlayan belirtiler üst biliş becerilerindeki eksikliği de ortaya koymaktadır. Bir uzman eşliğinde programa dahil edilen bu çocukların tüm beceri alanlarına hitap edilmektedir. Çocukların kaybolan özgüveni ve “ben yapabilirim!“ duygusu ön plana çıkmaktadır. Bu program öğretmen aile iş birliği ile yürütüldüğünde çocuğun eğitiminin başarılı bir şekilde ilerlemesi daha kolaylaşmaktadır.

Disleksi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Disleksi tedavisi detaylarının tek yöntemi uygun eğitimdir. Ancak bu eğitim çocuğun bulunduğu durum itibarıyla okullardaki eğitimden daha farklı olmak zorundadır. Disleksi rahatsızlığı bulunan çocuğa rahatsızlığı nedeniyle özel bir program uygulanarak tüm eğitim aşamaları bu programa uygun olarak ilerletilmelidir. Eğitim aynı zamanda terapi şeklinde de sürdürülmelidir. Terapinin amacı çocuğun güçlük çektiği alanla anlamayı ve uygulamayı öğrenmesine yardım etmektir. Çocuğun da algılama yollarının keşfedilme metodlarından biridir.

Disleksi tedavisinde yalnızca eğitmenlerin değil anne babaların ve bulunduğu ev içerisindeki diğer bireyleri ile katılması gereken bir durumdur. Başarılı bir işbirliği ile çocuğun eğitiminin başarılı bir şekilde ilerlemesi kolaylaşmaktadır. İlk etapta ailenin ve çocuğun kendisinin disleksi problemini kabul etmesi ve buna bağlı olarak gerekli olan eğitimleri almayı kabul etmesi gerekmektedir. Disleksi rahatsızlığı için herhangi bir ilaç veya cerrahi yöntem ile tedavi şansı olmaması nedeniyle ailenin bu konuda daha hassas davranması gerekmektedir.