Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Oyun Terapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluluğu (DEHB), çocuklarda en sık tanısı konan nörodavranışsal bozukluklardan biridir. Oyun terapisinin DEHB tedavisinde etkili olup olmadığı uzmanlar tarafından sorgulanmış ve son 20 yılda oyun terapisinin DEHB tedavisinde etkinliği klinik ve deneysel olarak kanıtlanmıştır.(Barzegary & Zamini 2011). Oyun; problem çözme, öz-düzenleme, doğrudan ve dolaylı öğretim gibi konularda terapötik bir güce sahiptir. […]

Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklar İçin Oyun Terapisi Teknikleri

KUM TEPSİSİ; Kum tepsisi kullanımı otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklar için etkili bir terapi aracıdır. ( Green,2012). Terapiyi kum tepsisi ile birleştirmek; çocuğun benlik algısının gelişmesinde, iletişim becerilerinin artmasında, ilişki kurmasında, doğaçlama ve yaratıcı oyunun gelişmesinde, olumsuz duygu ve davranışlarla başa çıkmasında yararlıdır.( Richar son,2012).   Kum tepsisinde çocuk kendi dünyasını inşa edebileceği sözsüz bir deneyim […]

Duyusal Entegrasyon Terapisi

Duyusal bütünleşme, beynin çevremizden gelen duyusal bilgileri düzenleme yeteneğini ifade eder. Duyular algı olarak gelir ve aldığımız tüm duyumları bulmak, sınıflandırmak ve sıralamak beynin görevidir. Duyusal entegrasyon teorisi, Dr. A. Jean Ayres tarafından ortaya atılmıştır. Dr. A. Jean Ayres duyularımızın, bedenimizdeki ve çevremizdeki fiziksel değişimler hakkında bize bilgi verdiğine inanıyordu. Eğer beynimiz duyularımızı işlevsel bir […]

Tuvalet Eğitimi

İki ve dört yaş arasındaki bir çocuğa sahip ebeveyne söylendiğinde, korku ve dehşet duygusu uyandıran iki basit kelime TUVALET EĞİTİMİ. Ancak birçok çocuk için lazımlık eğitimi kolay ve çaba gerektirmeyen bir deneyim olabilir. Çocuğun eğitildiği, çocuğu eğitmek için kullanılan yöntemler ve çocuğun bir erkek ya da kız olup olmadığı ile ilgili çok şey vardır. Lazımlık […]

Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Gelişimi

Taklit, gözlemlenen davranışların kopyalanması olarak tanımlanan bir erken dönem sosyal iletişim becerisidir. Taklit becerileri, hem taklit edilen eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre ve hem de taklit edilen eylemin gerçekleştiği zamana göre sınıflandırılmaktadır. Alanyazında eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre nesneli taklit (object imitation), motor taklit (motor imitation) ve ses taklidi (vocal imitation) olmak üzere üç tür […]

OSB Olan Çocuklarda Sözel Olmayan Sosyal İletişim Becerilerinin Gelişimi

İnsanlar doğumdan itibaren sosyal varlıklardır. Yenidoğan bebekler, doğumdan hemen sonraki saatlerde yetişkinlerin oral motor bazı hareketlerini taklit etmek gibi sosyal davranışları, bu sosyal davranışlar ortalama 1-2. aylarda yetişkinle yüz yüze etkileşimlerin başlaması ile hızlı bir biçimde artar. Bebeklerin bu davranışları, bağlamsal uyaranlara tepki olarak ortaya çıkmakta ve iletişimsel bir amaç içermemektedir. Normal gelişim gösteren bebeklerde, […]

Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Oyun Gelişimi

Oyun, oyunu oynayan kişi için eğlenceli ve keyif verici olan, içsel bir motivasyonla gerçekleştirilen, dışsal bir hedef içermeyen, oyuna katılan bireylerin aktif katılımı ile kendiliğinden ve gönüllü biçimde ortaya konulan etkinliklerdir. Oyun çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkılarından dolayı çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Lifter ve Bloom (1998), oyunun çocuk için iki […]