Tuvalet Eğitimi

İki ve dört yaş arasındaki bir çocuğa sahip ebeveyne söylendiğinde, korku ve dehşet duygusu uyandıran iki basit kelime TUVALET EĞİTİMİ. Ancak birçok çocuk için lazımlık eğitimi kolay ve çaba gerektirmeyen bir deneyim olabilir. Çocuğun eğitildiği, çocuğu eğitmek için kullanılan yöntemler ve çocuğun bir erkek ya da kız olup olmadığı ile ilgili çok şey vardır. Lazımlık […]

Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Gelişimi

Taklit, gözlemlenen davranışların kopyalanması olarak tanımlanan bir erken dönem sosyal iletişim becerisidir. Taklit becerileri, hem taklit edilen eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre ve hem de taklit edilen eylemin gerçekleştiği zamana göre sınıflandırılmaktadır. Alanyazında eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre nesneli taklit (object imitation), motor taklit (motor imitation) ve ses taklidi (vocal imitation) olmak üzere üç tür […]

OSB Olan Çocuklarda Sözel Olmayan Sosyal İletişim Becerilerinin Gelişimi

İnsanlar doğumdan itibaren sosyal varlıklardır. Yenidoğan bebekler, doğumdan hemen sonraki saatlerde yetişkinlerin oral motor bazı hareketlerini taklit etmek gibi sosyal davranışları, bu sosyal davranışlar ortalama 1-2. aylarda yetişkinle yüz yüze etkileşimlerin başlaması ile hızlı bir biçimde artar. Bebeklerin bu davranışları, bağlamsal uyaranlara tepki olarak ortaya çıkmakta ve iletişimsel bir amaç içermemektedir. Normal gelişim gösteren bebeklerde, […]

Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Oyun Gelişimi

Oyun, oyunu oynayan kişi için eğlenceli ve keyif verici olan, içsel bir motivasyonla gerçekleştirilen, dışsal bir hedef içermeyen, oyuna katılan bireylerin aktif katılımı ile kendiliğinden ve gönüllü biçimde ortaya konulan etkinliklerdir. Oyun çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkılarından dolayı çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Lifter ve Bloom (1998), oyunun çocuk için iki […]