Çocuklarda Gelişim Aşamaları

Çocuklarda Gelişim Aşamaları Motor Gelişimi Ayağının tümünü kullanarak sağlam adımlarla güvenlik içinde koşar, kolaylıkla durup yeniden koşmaya başlayabilir, Alçak bir basamaktan aşağı atlayabilir, Dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa kalkabilir, Mobilyaların üzerine çıkıp yeniden aşağıya inebilir, Parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenlerden çıkabilir ve aşağı inebilir, Büyük bir topa tekmeyle vurmaya çalıştığında topun üstüne […]

Okuma Güçlüğüne Neden Olan Faktörler

Öğrenci okula başladığında okuma yazmaya hazır değilse okuma güçlükleri yaşamaya başlayacaktır. Okuma güçlüğü, çoğunlukla bir değil birden çok aksaklıktan kaynaklanır ve derecesi de çocuktan çocuğa değişir.-Öğrencinin karşılaştığı okuma güçlüklerinin kaynakları şöyle sıralanabilir: Okula başlama olgunluğu, görsel ayrım (görme bozuklukları), işitsel ayrım (işitme engelleri), sözel dil gelişimi / gecikmiş dil becerisi, dikkat eksikliği, duygusal açıdan olgunlaşma, […]

Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyun ve Dil Arasındaki İlişki

Oyun ve dil gelişiminin birbiri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin temelinde hem dilin hem de sembolik oyunun bir şeyin başka bir şeyle temsili olması bulunmaktadır.  Udwin ve Yule (1982) oyundaki kavram oluşturmanın ve sembolleştirmenin sözel dilden önce ortaya çıktığını ve beraber geliştiğini ayrıca dil gelişimi için ön koşul olduğunu ifade etmektedirler. Çok sayıda araştırmacı […]

Okuma Güçlüğü Ve Kelime Tekrarı Tekniği

Okuma Güçlüğü Ve Kelime Tekrarı Tekniği Okuma güçlüğü, çocuğun kelimeleri tanımada yetersiz oluşu, yavaş ve yanlış okuma ve okuduğunu iyi anlayamama gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin okumalarında şu problemlere rastlanmaktadır: Okurken harfleri ya da kelimeleri geriye çevirirler. Kısa süreli hafızaya sahiptirler. Dikkatlerini yoğunlaştıramazlar. Duygusal yönden zayıftırlar Düşünmeden okurlar. Göz-motor koordinasyon yetersizliği vardır. Aşamalandırma […]

Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri

Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri Bu çalışmada erken çocukluk döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların taklit becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anahtar Sözcükler: Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal etkileşim, taklit becerileri Taklit, en yaygın tanımı ile başkası tarafından sergilenen bir davranış örneğinin, istekli biçimde tekrar üretilmesidir. Taklit Becerilerinin Sınıflandırılması Alan yazında, taklit […]

Zihin Kuramı

Zihin Kuramı Birey dünyaya geldikten itibaren diğer bireylerle ve çevreyle etkileşime girer. Bu etkileşim ile öğrenmenin temek bileşenlerinden olan çevre ve çevresel koşullar bireyin kendisini ve bulunduğu ortamı değerlendirebilmesini sağlar. Yaşam boyu devam eden bu öğrenme sürecinde özellikle bazı dönemler de çok daha hızlı öğrenme gerçekler. Özellikle erken çocukluk dönemi öğrenmeni en hızlı olduğu dönemdir. […]

Çocuklarda Fonolojik Gelişim

Çocuklarda  Fonolojik  Gelişim Dil Gelişimi Tanımı Ve Önemi     Dil, insanlara özgü olan, iletişimi sağlamada araç olarak kullanılan sesler, sembol ve sözcükler gibi temel birimleri içine alan sistemdir. Dil; duyguları düşünceleri, tutumları, inançları, değer yargılarını anlatma ve öğrenmede, algılanan veyaşanan olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini aktarmada; soru sormak, emir vermek istekte bulanmak gibi işlevleri gerçekleştirmek için […]

Kekemelikte Yaygınlık

Kekemelikte Yaygınlık Kekemelik, popülasyonun %5’ini etkilemektedir ve en yüksek görülme oranı okulöncesi dönemdedir. Bu çocukların en az %20’sinde kekemelik devam eder, genellikle daha da şiddetlenir ve püberte döneminden sonra da devam ediyorsa yaşam boyu sürecek olan bir bozukluk haline gelmesi muhtemeldir (Curlee, 1993). Bugüne kadar yapılan araştırmalarda erken dönem kekemeliğin zaman içerisinde çocuk tarafından kendiliğinden […]

Dil Bozukluklarında Erken Müdahale Yöntemleri

Dil Bozukluklarında Erken Müdahale Yöntemleri 1- Enhanced Milieu Teaching 2- Focused Stimulation (Odaklı Uyaran Yaklaşımı) 3- Hanen Tekniği 4- Klinisyen Merkezli Müdahaleler 5- Çocuk Merkezli Müdahaleler (İndirekt Dil Müdahalesi) 1-Enhanced Mılıeu Teachıng Özel gereksinimi olan veya gelişimsel risk altında bulunan çocuklarda uygulanır. Bilimsel dayanıklı uygulamalar içeren bir tekniktir. Bu teknik; yetişkinin model olmasına ve çocuğun […]

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü  Özel öğrenme güçlüğü; özellikle çocukluk çağında belirtileri görülmeye başlanan ve ilerleyen dönemler de bir veya birden fazla akademik beceri alanında gözlenen işlevsel bozukluklardır. Okuma, anlama ve dil kullanımında, yazma, dinleme, düşünme, konuşma veya matematiksel düşünme ve işlemsel beceri alanlarında düşük başarı gösteren ve bu alanlarda güçlüklere sahip olan öğrencilerdir. (DSM-V). Milli Eğitim […]

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireyler için Sosyal Öykülerin Kullanımı

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireyler için Sosyal Öykülerin Kullanımı Özet OSB tanısı bulunan bireyler için bilimsel dayanaklı uygulamalar arasında bulunan sosyal öyküleri tanıtmak, sosyal öykülerin yararları, yazım ilkeleri, cümle türleri, öyküyü yazma aşamaları, öykünün uygulanması, konularına değinerek açıklamalarda bulunmaktır. Anahtar Sözcükler: Sosyal öyküler, otizm spektrum bozukluğu. Sosyal öyküler, OSB tanısı bulunan bireylere sosyal durumları […]

Kekemeliğin Değerlendirilmesi ve Terapi Yaklaşımları

Kekemeliğin Değerlendirilmesi ve Terapi Yaklaşımları Kekemelik ülkemizde ve tüm dünyada yaygın olarak görülen bir konuşma bozukluğudur. Konuşmanın akıcılığının sekteye uğradığı kekemelik; Bireyler için iletişim sorunları doğurmakta, Kişinin kendisi, ailesi ve yakınları için hem işlevsel bir sorun hem de ciddi bir kaygı kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle hem rahatsızlıktan mustarip olanlar, hem de bu alanda çalışan uzmanlar, […]

Sembolik Oyun

Oyuncak ya da nesnelerin işlevine göre oynanmasından ayrı olarak, nesneye bir işlev veya özellik verilerek o nesne ya da oyuncağın sembolik olarak yani –mış gibi kullanılmasıdır. Örneğin;  çocuk bir yastığı bebekmiş gibi, ya da bir sopayı atmış gibi kullanılabilir. Sembolik oyun okul öncesi yıllarda çok yoğun görülür. Sembolik oyun sürecine baktığımızda 2-6 yaş döneminde çocukların […]

Oyun Terapisi, Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklar İçin Etkili Midir?

Oyun terapisi; çocuklar ve ergenlik çağında ki bireyler için etkili bir terapötik bir yaklaşımdır.  (Bratton, Ray, Rhine & Jones 2005) Son yıllarda özellikle OSB teşhisi konmuş çocuklarda oyun terapisinin yararlılığını gösteren çalışmalarda artış gözlenmiştir. Oyun terapisinin birçok türü OSB’ye sahip çocuklarda sosyal becerileri güçlendirmek için uygulanmıştır. Duygusal kontrolü arttırma, sözlü ifadeyi ve genel uyumu arttırma, […]

Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklar İle Oyun Terapisi

 Otizm spektrum bozukluğuna sahip bir çocuk ile terapist arasında ki ilk seans… “Çocuk ile terapist oyun odasına girer ve çocuk heyecanla ona doğum gününde alınan ve yanında getirdiği lego setini terapiste gösterir. Odanın ortasına oturur ve Legolar ile oynamaya başlar. Terapiste lego setinin tüm parçalarını ve hatta en küçük figürlerini bile gösterir. Terapist çocuğa Legolar […]

Otizm Konuşma Özellikleri

EKOLOLİ Genelde, OSB’li konuşabilen çocuklar, anlamı olmayan kelimeler kullanabilir veya bir sohbet içerisinden bağlam dışı konuşmalar sergileyebilir. Örneğin, sayılarla ilgili olmayan bir konuşmanın ortasında bir ile beş arasında saymaya başlayabilir. Veya bir çocuk sürekli duyduğu kelimeleri tekrarlayabilir ki bu duruma ekololi denir. Örneğin, çocuk aynı soruyu sorarak bir soruya cevap verebilir. Gecikmiş ekololi de ise […]

Konuşma Apraksisi

Konuşma Apraksisi, bir kişinin beyni ile konuşma işlevi ( konuşma kasları) arasındaki sinir yolu hasar gördüğünde meydana gelir. Kişi ne demek istediğini bilir hatta ne söylemek istediğini kâğıda yazabilir ancak beyin bu mesajı doğru kaslara gönderemez bunun sonucunda bireylerde konuşma problemi oluşur. Çoğunlukla işlevsel olandan tutarsız olan konuşmaya kadar farklı apraksi şiddeti seviyeleri vardır. Felç […]

Focused Stimulation – Odanlanmış Uyarım

Çocuklara yeni kelimeler nasıl öğretilir? FOCUSED STIMULATION – ODANLANMIŞ UYARIM Odaklanmış Uyarım, anlama ve olası dil üretimini kolaylaştırmak için konuşmada bir kelimeyi veya cümleyi defalarca tekrarlamak hedefleri üzerine kurulu olan bir konuşma terapisi yaklaşımıdır. Odaklanmış Uyarım, çocuğun alıcı ve ifade edici dil üretimini kolaylaştırmak için konuşmada bir kelimeyi veya cümleyi defalarca tekrarlayarak çocuğa konuşma girdisi […]

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Oyun Terapisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluluğu (DEHB), çocuklarda en sık tanısı konan nörodavranışsal bozukluklardan biridir. Oyun terapisinin DEHB tedavisinde etkili olup olmadığı uzmanlar tarafından sorgulanmış ve son 20 yılda oyun terapisinin DEHB tedavisinde etkinliği klinik ve deneysel olarak kanıtlanmıştır.(Barzegary & Zamini 2011). Oyun; problem çözme, öz-düzenleme, doğrudan ve dolaylı öğretim gibi konularda terapötik bir güce sahiptir. […]

Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuklar İçin Oyun Terapisi Teknikleri

KUM TEPSİSİ; Kum tepsisi kullanımı otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklar için etkili bir terapi aracıdır. ( Green,2012). Terapiyi kum tepsisi ile birleştirmek; çocuğun benlik algısının gelişmesinde, iletişim becerilerinin artmasında, ilişki kurmasında, doğaçlama ve yaratıcı oyunun gelişmesinde, olumsuz duygu ve davranışlarla başa çıkmasında yararlıdır.( Richar son,2012).   Kum tepsisinde çocuk kendi dünyasını inşa edebileceği sözsüz bir deneyim […]

Duyusal Entegrasyon Terapisi

Duyusal bütünleşme, beynin çevremizden gelen duyusal bilgileri düzenleme yeteneğini ifade eder. Duyular algı olarak gelir ve aldığımız tüm duyumları bulmak, sınıflandırmak ve sıralamak beynin görevidir. Duyusal entegrasyon teorisi, Dr. A. Jean Ayres tarafından ortaya atılmıştır. Dr. A. Jean Ayres duyularımızın, bedenimizdeki ve çevremizdeki fiziksel değişimler hakkında bize bilgi verdiğine inanıyordu. Eğer beynimiz duyularımızı işlevsel bir […]

Tuvalet Eğitimi

İki ve dört yaş arasındaki bir çocuğa sahip ebeveyne söylendiğinde, korku ve dehşet duygusu uyandıran iki basit kelime TUVALET EĞİTİMİ. Ancak birçok çocuk için lazımlık eğitimi kolay ve çaba gerektirmeyen bir deneyim olabilir. Çocuğun eğitildiği, çocuğu eğitmek için kullanılan yöntemler ve çocuğun bir erkek ya da kız olup olmadığı ile ilgili çok şey vardır. Lazımlık […]

Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Gelişimi

Taklit, gözlemlenen davranışların kopyalanması olarak tanımlanan bir erken dönem sosyal iletişim becerisidir. Taklit becerileri, hem taklit edilen eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre ve hem de taklit edilen eylemin gerçekleştiği zamana göre sınıflandırılmaktadır. Alanyazında eylemin gerçekleştiği vücut bölümüne göre nesneli taklit (object imitation), motor taklit (motor imitation) ve ses taklidi (vocal imitation) olmak üzere üç tür […]

OSB Olan Çocuklarda Sözel Olmayan Sosyal İletişim Becerilerinin Gelişimi

İnsanlar doğumdan itibaren sosyal varlıklardır. Yenidoğan bebekler, doğumdan hemen sonraki saatlerde yetişkinlerin oral motor bazı hareketlerini taklit etmek gibi sosyal davranışları, bu sosyal davranışlar ortalama 1-2. aylarda yetişkinle yüz yüze etkileşimlerin başlaması ile hızlı bir biçimde artar. Bebeklerin bu davranışları, bağlamsal uyaranlara tepki olarak ortaya çıkmakta ve iletişimsel bir amaç içermemektedir. Normal gelişim gösteren bebeklerde, […]

Otizm Spectrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Oyun Gelişimi

Oyun, oyunu oynayan kişi için eğlenceli ve keyif verici olan, içsel bir motivasyonla gerçekleştirilen, dışsal bir hedef içermeyen, oyuna katılan bireylerin aktif katılımı ile kendiliğinden ve gönüllü biçimde ortaya konulan etkinliklerdir. Oyun çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkılarından dolayı çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Lifter ve Bloom (1998), oyunun çocuk için iki […]