7 Aralık 2022

Günümüzde otizm spektrum bozukluğu kapsamında yer alan bir hastalık olarak kabul edilen asperger sendromunun iki tipik belirtisi vardır.

Söz konusu iki tipik asperger sendromu belirtileri arasından ilki asperger sendromu olan çocukların, diğer çocuklardan zeki olmalarına rağmen sosyal iletişimlerinde yetersiz olmaları, ikincisi ise bir konuya aşırı ilgi göstermeleri veya aynı davranışı tekrar tekrar yapmaya yatkın olmalarıdır.

Erken çocukluk döneminde tanı konulabilir.

Asperger sendromu belirtileri:

  • Beden dili, jest ve mimikler gibi ifadeleri anlayamamak
  • Olağandışı konuşma kalıpları kullanmak
  • Ironiyi, mizahı, sosyal ip uçlarını anlayamamak
  • Yalnız vakit geçirmeyi tercih etmek
  • Tek bir konuya aşırı ilgi gösterme ve o konuda her detayı öğrenmek istemek
  • Ilgi duyduğu konuya tekrar tekrar dönmek
  • Aynı hareketleri tekrarlamak
  • Değişikliklere uyum sağlamada güçlük çekmek
  • Duygu durumunu belli etmemek (mutlu olduğunda daha az gülümsemek veya konuşmalarında tek tonla konuşup vurgu yapmamak gibi)
  • Göz teması kuramamak

Asperger Sendromu Tedavi Yöntemleri Nedir?

Asperger sendromunu kalıcı olarak yok edecek bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak uygulanan terapiler sayesinde çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesi sağlanır ve yaşıtlarıyla uyum kazanması, sorunların en aza indirilmesi sağlanır.

Terapiler, asperger sendromu gösteren çocukta yer alan semptomlara göre yapılır. Erken teşhisin yapılması ileride çocuğun yaşıtları gibi normal bir hayat sürmesini sağlar. Terapist uygun görürse tedavide ilaç kullanılabilir.

Asperger Sendromuyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Asperger Sendromu ile Otizm Aynı Şey Mi?

Asperger sendromu önceden farklı olarak ele alınsa da günümüzde otizmin bir alt türü olduğu kabul edilmektedir.

Otizmden farklı olarak asperger bozukluğu olan çocuklarda dil gelişim geriliği görülmez. Üstün zekalı veya normal zekalı olabilirler. Yaşadıkları belirtilerin daha hafif olması sebebiyle otizmli çocuklardan ayrılırlar.

Asperger Sendromu Düzelir Mi?

Asperger sendromuna uygun olarak geliştirilen tedavi yöntemleri vardır ancak hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi henüz geliştirilmemiştir. Yine de uygun tedavi yöntemleri sayesinde asperger bozukluğu olan çocukların gelişimleri desteklenir ve uyum konusundaki sorunlar en aza indirilebilir.

Asperger Sendromu Dereceleri Nelerdir?

Bu sendromun derecelendirme sınıflandırmaları bulunmamaktadır. Otizmin alt hastalığı olarak bilinmektedir. Bunların içinde hastalık belirtilerinin hafif olduğu bir formdadır.