Yetkinlikler

Bender Gestalt ve Frostig Gorsel Motor Algi Testi

Bender Gestalt ve Frostig Gorsel Motor Algi Testi

9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test artık daha çok çocuklara…
Gessel Gelisim Figurleri Testi

Gessel Gelisim Figurleri Testi

Gessel Gelisim değerlendirme testlerini içeren ‘’ ÇOCUK OBJEKTİF TESTLERİ’’1-7 yas arasındaki çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur.…
Frostig Görsel Algı Testi

Frostig Görsel Algı Testi

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara…
Denver Gelisimsel Tarama Testi

Denver Gelisimsel Tarama Testi

Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun…
Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

Okul öncesi çocukların (0 – 6 yaş) gelişimsel becerilerini değerlendirmeye ve ihtiyaçlarına uygun gelişim ve eğitim programı hazırlamaya yönelik uygulanir.
Preschool Language Scale-5/ (PLS-5)

Preschool Language Scale-5/ (PLS-5)

Çocuklardaki dil ve konuşma bozukluklarının erken tanısı çok önemlidir. Ülkemizde ve yurt dışında çocukların artikülasyon becerilerini değerlendirmeye yarayan oldukça sınırlı…
WISC-R Zeka Testi

WISC-R Zeka Testi

Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanan ve 1-1,5 saat kadar süren objektif testler grubuna giren bir ölçektir.…
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Uygulamalı davranış analizinde, otizmli çocuklarda görülen problem davranışların azaltılması ile ilgili özel programlar kullanılır. Bu yöntemde, davranışın nedeni kişilerde değil,…
Erken Okuryazarlık Testi (Erot)

Erken Okuryazarlık Testi (Erot)

5 Yaş Grubunda Yer Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Erot, Tanılama Aracı Olmaktan Daha Çok, Risk Grubunda Yer Alan…
GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK TANILAMA ÖLÇEĞİ (GOBTÖ 2 )

GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK TANILAMA ÖLÇEĞİ (GOBTÖ 2 )

Otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir. Kullanım amacına göre kullanım belgesi…
SESLİ OKUMA BECERİSİNİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİ (SOBAT)

SESLİ OKUMA BECERİSİNİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİ (SOBAT)

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya okumada güçlük yaşayan ve herhangi bir tanı almamış 7-14 yaş arası çocukların okuma ve…
Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU)

Disleksi Eğitim Müdahaleleri-Okuma (DEM-OKU) okuma becerilerini desteklemek üzere yapılandırılmıştır. Öncelikle akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir programdır.
NÖROPLAY

NÖROPLAY

Nöroplay otizm spektrum bozuklukları başta olmak üzere farklı gelişim gösteren 12-42 aylık çocuklar için geliştirilmiş, oyun temelli bir erken müdahale…
Pass Reading Enhancment Program  PREP : Pass okumayı geliştirme programı

Pass Reading Enhancment Program PREP : Pass okumayı geliştirme programı

Planlama, sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi özellikle “Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği”nin tanımlanmasında “Planlama”ya dayalı bilişsel işlemlerin özellikleri. PASS Müdahale Programı…
TILLS TESTİ Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS)

TILLS TESTİ Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS)

6 ila 18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerini yönelik geliştirilen yenilik yaratan…
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

ETEÇOM ETEÇOM’un etkiliği farklı yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD;…
Tifaldi – Türkçe İfade ve Alıcı Dil Testi

Tifaldi – Türkçe İfade ve Alıcı Dil Testi

TİFALDİ testi 2-12 yaş grubu işitme ve görme sorunu olmayan,ana dili Türkçe olan çocukların,sözcük kazanımı ve kullanımını değerlendirmek amacıyla kullanılır.Bu…
Gecda(Gazi Erken Cocukluk Gelisimi Degerlendirme Araci)

Gecda(Gazi Erken Cocukluk Gelisimi Degerlendirme Araci)

0-72 ay Turk cocuklarinin psikomotor,bilişsel,dil,ve sosyal duygusal gelişimlerini ayrintili olarak degerlendirildigigelisim değerlendirme aracidir.
Metropolitan okul olgunlugu testi

Metropolitan okul olgunlugu testi

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.Test çocukları…
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yas arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla vakit geçiren…