7 Aralık 2022

Otizm spektrum bozukluğu, beyindeki sinir sistemlerinde gerçekleşen problemler sonucu meydana gelen nöro-bilişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Özellikle ilk 3 yaş dönemde belirtileri başlar ve erken tanı konulması mümkündür. Yeni doğan bebeklerde otizm belirtileri olarak şunlar sayılabilir:

 1. Seslere karşı kayıtsız kalırlar, tepki vermezler. Duymuyormuş gibi davranırlar.
 2. Anlamsız sesler çıkarırlar, aynı kelimeyi defalarca söyleyebilirler. Konuşma becerileri gelişmemiştir.
 3. Sosyal gülümsemeleri yoktur.
 4. Çevrelerine karşı ilgisizdirler.
 5. Isimleri ile seslenince tepki vermezler.
 6. Kucağa alma, sarılma gibi temaslardan ve hareketlerden hoşlanmazlar.
 7. Yaşıtlarıyla oyun oynamazlar, genellikle kendi başlarına oyun oynarlar ve iletişim kurmazlar. Bir oyuncağın veya nesnenin tek parçasına takılıp sadece onunla oynarlar (örneğin bir oyuncak arabanın tekeri gibi).
 8. Anlamsız vücut hareketleri yapabilirler.
 9. Parmakları ile işaret etmezler. Ilgilierini çeken bir eşyayı veya nesneyi işaret ederek istemezler.
 10. Konuşarak iletişim kurmanın tam olarak ne olduğunu kavrayamadıklarından dolayı konuşmayı tercih etmezler. Tek başlarına hareket etmeyi tercih ederler. Ara sıra anlamsız sözcükler söyleyebilirler.

Otizm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Otizm spektrum bozukluğunun tamamen iyileştirici bir tedavisi yoktur. Ancak erken teşhis sayesinde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, gelişimlerini destekleyen eğitimler ve terapilerle desteklenir. Bu noktada erken teşhis oldukça önemlidir.

Davranışsal eğitim modelleri, özel eğitimler ve çeşitli terapilerle çocuğun sosyal ve bireysel olarak gelişmesi sağlanır. Uygun tedavi yöntemi uygulandığı takdirde otizmi olan çocuklar, yaşıtlarından geri kalmamakta ve onlara uyum sağlayabilmektedir.

Otizmin Sebepleri Nedir?

Şu ana kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda otizmin tam olarak neyden meydana geldiği tespit edilememiştir. Ancak bu konuda ileri sürülen varsayımlar olarak bunlar sayılabilir:

 • Epilepsi
 • Beyin kimyasını bozan hastalıklar
 • Sinir sisteminde meydana gelen bozukluklar
 • Gen bozuklukları ve çevresel bozukluklar (doğum öncesi veya devamında gelişen olaylar dahil)

Genel olarak tahmin edilen sebepler bunlar olmakla birlikte kesinlik söz konusu yoktur. Tam olarak tanısı ve tedavisi ile ilgili çalışmalara hala devam ediliyor olsa da yeni doğan bebeklerde otizm belirtileri erken teşhis sayesinde ve özel eğitim uzmanları sayesinde otizm spektrum bozukluğu olan kişilerin de sosyal ve kişisel becerilerinin gelişmesi sağlanmakta ve desteklenmektedir.