7 Aralık 2022

Atipik otizm olarak da bilinen yalancı otizm belirtileri genellikle basmakalıp ve tekrarlı davranışlar sergileme, sözlü ve sözsüz olmak üzere sosyal iletişim becerilerinin zayıf olması, tipik olmayan uygunsuz davranışlar sergileme, dil ve konuşmada görülen gecikmeler, tat koku gibi duyularda görülen artış veya azalmalar olarak sayılabilir.

Atipik Otizmin Nedenleri

Atipik otizm yani yalancı otizm belirtileri, çevresel, genetik veya hormonal faktörlerden dolayı meydana geldiği öne sürülen nörogelişimsel farklılık durumudur. Kesin nedeninin ne olduğu henüz bilinmemektedir ancak atipik otizme neden olduğu öne sürülen durumlar mevcuttur.

  • Annenin hamilelik esnasında madde kullanması
  • Ilerleyen yaşlarda ebeveynlik
  • Gen birleşimi esnasında meydana gelen mutasyonlar
  • Anneden çocuğa ağır metal geçişi veya çocukta sonradan birikim
  • Gen fazlalığının ya da siliniminin sorumlu tutulduğu bazı protein sentezi eksiklikleri

Atipik Otizmin Özellikleri

Atipik otizmin diğer otizm türlerinden ayrılan en önemli özelliği erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri sayesinde iletişim ve konuşma sorunlarının tedavi edilebilir olmasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta erken teşhistir. Bu sebeple atipik otizm belirtisi gösterdiğinden şüphelenilen çocukların direkt özel eğitim uzmanlarına ve terapistlere başvurması gerekmektedir.

Atipik Otizmde Aile Yaşantısı

Atipik otizm teşhisi konulan çocukların tedavi yöntemleri ve terapilerin yanı sıra aile içerisindeki yaşantısı ve ebeveynlerin tutumları da son derece önemlidir. Çocuğun tedavi sürecinde ebeveyn desteğini hissetmeli, hoşlandığı aktiviteler önemsenmeli ve çocuk teşvik edilmelidir. Çocuğun ilgi alanlarına ve hoşlandığı aktivitelere yönelerek çocuğa güven duygusu hissettirilmelidir. Çocuk, eylemleri sonucunda hiçbir şekilde suçlanmamalıdır onun yerine yapıcı iletişim sağlanmalıdır. Aileler yeterli bilgiye sahip olmalıdır ve ev içerisinde de terapiyi destekleyici uygulamalar yaparak terapist ile iş birliği içerisinde olmalıdır. Aynı zamanda ebeveynler özel eğitim uzmanı veya ilgili terapist ile düzenli iletişim kurarak çocuğun gelişimini takip etmelidir. Çocuk, bu sayede hane içerisinde de gelişimine devam eder ve hane içerisini güvenli alan olarak benimser. Tedavi sürecinde atipik otizmli çocuğun el ve motor becerileri, iletişim becerileri ve sosyal ilişkileri, duygu durumlarını anlayabilme ve aktarabilme becerileri kazanarak gelişim göstermesi sağlanır.