WISC-R Zeka Testi

Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanan ve 1-1,5 saat kadar süren objektif testler grubuna giren bir ölçektir. Sözel ve performans alt testlerinden oluşan WISC-R, bu alanda sertifika sahibi uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Zekâ geriliği, üstün zekâ, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi birçok alanda tanı koyma amaçlı kullanılmaktadır.

Aynı zamanda çocuğun başat yönleri, hangi alanlarda daha başarılı olabileceği, soyut ve somut düşünme becerileri, muhakeme, kısa ve uzun süreli bellek, sosyal zekâ gibi alanlarda da yön vericidir. 

Diğer Yetkinlikler