Ergoterapinin asıl amacı anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamaktır.

Aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin; engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, eşcinsel bireyler, HIV+ bireyler gibi toplum dışına itilmiş, kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımını sağlayarak sağlık, iyi olma hali ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir sağlık disiplinidir. Ergoterapi kişilerin aktivitelerle sağlıklı, iyi olmasını sağlayan ve yaşam memnuniyetini artıran bir meslektir.

Ergoterapinin asıl amacı anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamaktır. Ayrıca ergoterapide kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal, çevresel ve yasal faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemek için gerekli müdahaleler yapılır.

Bilim, sanat ve çeşitli rekreasyonel aktivitenin buluştuğu bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.

Ergoterapi;

  • Aktivite yapabilmeyi sağlık ve iyi olmanın esası olarak kabul eder.
  • Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini dikkate alır.
  • Günlük yaşamda bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.
  • Yaşamın kendine bakım, üretim ve boş zamanla ilgili faaliyetlerdeki güçlüklerle başa çıkmak için, gerekli olan becerilerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, yeniden öğretilmesi ve sürdürülmesini sağlar.
  • Kurumsal, kültürel, sosyal ve fiziksel çevreyi kişilerin bağımsızlık seviyelerini ve toplumsal katılım gereksinimlerine göre düzenler.
  • Engelli bireyin işe yönlendirilmesini, mesleki eğitim almasını, işyerlerinde daha başarılı olmalarını amaçlar.