3MT, dikkat dağınıklığına yol açan ses frekanslarının eşik düzeyini diğer frekanslarla aynı seviyeye çekmekte kullanılan uygulama metodudur.

İnsan davranışlarında pozitif değişimler yaratarak kişisel yaşamın değerini artıran benzersiz bir yöntemdir.

3MT(musıcaltherapy) denilen ve sosyal/ duygusal/ bilişsel/ öğrenme ve algısal/motor alanlarında gelişimi teşvik etmek için kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

 • Doğuştan ve sonradan özürlülerde,
 • Otistiklerde,
 • Konuşma engellilerde,
 • Hiperaktivitede,
 • Dislekside (öğrenme güçlüğü çeken),
 • Discalculyada (matematik işlemleri çözmede problem yaşayan) ,
 • Kekemelikte ve dikkat dağınıklığı olanların,
 • Konsantrasyon güçlüğü çekenlerin,
 • Lisan öğrenmek isteyenlerin,
 • Öss sbs gibi sınavlara hazırlananların,
 • Kariyer hedefleyenlerin,
 • İşitsel algı ve buna bağlı olarak işitsel algı ile ortaya çıkan asimetrik işitme,
 • Ağrılı işitme ve diğer yukarıda belirtilen rahatsızlıkların giderilmesine yönelik bir eğitim ve terapi cihazıdır.

Yararları

 • Hiperaktiviteyi minimal seviyeye indirir
 • Dikkat dağınıklığını minimal seviyeye indirir
 • Kişisel gelişim hız kazanır
 • Algılama hızlanır
 • Akademik performansı yükselir
 • Strese karşı tolerans artar
 • Çalışanların iş performansını artırır
 • Sözel ifade güçlenir
 • Hafızayı güçlendirir
 • Tutarlılık ve kararlılık artar
 • Okurken konuya odaklanma ve yoğunlaşma artar
 • Kendine güven gelir
 • Yaşama sevinci artar
 • Hareket ve duyu sistemleri ile ilgili yetersizlikleri giderir
 • Konsantrasyonu kuvvetlendirir
 • İletişim yeteneğini geliştirir
 • Konuşma gelişimini hızlandırır
 • Davranış kusurlarını değiştirir
 • Bozulmuş olan fiziksel yeteneklerin şekillenmesini sağlar

Seratonin, norepinefrin, dopamin, melatonin, kortizol, adrenalin, testesteron gibi psikiyatrik hastalıkların oluşumunda etkili hormonlara kan basıncı, solunum ritmi, solunum kalitesi, nabız sayısı gibi fizyolojik olaylara olumlu etki yapar.

Beynimizin sol yarım küresinde dil-gramer-mantık-matematik (akademik zeka)merkezimiz vardır. Dışarıdan gelen seslerin hızlı ve kısa zamanda yorumlanması için sağ kulak ağırlıklı duymamız gerekir. Çünkü sağ kulaktan alınan sesi doğrudan çapraz işlevle sol beyin lobundaki işitme merkezimize yollarız bu da algılamanın işitme ile aynı anda olmasını sağlar. Sol işitme merkezimize en kısa yolun kullanılması, algılamada zaman kaybı olmaması;

 • Öğrenmeyi çabuklaştırır
 • Öğrenmeyi kolaylaştırır

Diğer taraftan sol kulağımızla duyduğumuz seslerde sağ beyin lobumuzdaki işitme merkezine iletilir. Bu bölümde duygusallık-müzik-sanat zekamız bulunur. Gelen seslerin konuşma dilinin çözülmesi için beynin sol lobuna gönderilmesi gerekir ki bu da zaman kaybına neden olur. Bu kayıp ilk cümlenin içinde bir kelimenin kodunun çözülmesi gerekince ardından gelen cümleleri kaçırmamızı sağlar ki bu da “konstrasyon” problemini ortaya çıkarır.

3MT uygulaması sonucunda bahsettiğimiz zaman kaybının giderilmesiyle;

 • Konsantrasyon (hem işitsel hem görsel alanda) artar.

Bu cihaz sayesinde işitsel algı eğitimi yolu ile hangi kulağın ağırlıklı işitilmesi isteniyorsa, o kulak ağırlıklı çalışılarak kısa yol algı problemi aşılır.

Amaç ve Uygulama Yöntemi

İnsanları rahatsız eden dikkat dağınıklığına yol açan ses frekanslarının eşik düzeyini diğer frekanslarla aynı seviyeye çekmektir.

Yüksek frekanslı ses, dikkat dağınıklığına yol açar.

Yüksek frekanslarda sesler kulaklık vasıtasıyla değişik aralıklarla (random) verilip kesilerek adeta beyne masaj yapılır.

Bu şekilde yüksek frekanslardaki seslere kişinin bağışıklığı sağlanır. Buna bağlı olarak kişi bir şeye odaklandığında bu yüksek frekanslı sesleri işitse dahi (kapı gıcırtısı, anahtar sesi, diğer bir takım yüksek frekanslı sesler) dikkatini bu seslere vermeyecektir. Doğal olarak konsantrasyonu bozulmayacaktır.

Cihaza yüklenen müzik 1 khz ve üstü frekansları yükselterek, diğer yandan 1 khz ve altı frekansları keserek, saniyenin ¼ ve 2 saniye arasında uygulanır.

Takılan müzik cd’si çalmaya başladıktan sonra oluşan ses sinyalleri filtrelenir ve yükseltici katına gönderilir. Daha önceden set edilen bazı frekanslar kesilir ve set edilen bazı frekanslar da yükseltilir. Bu kesme ve yükseltme işlemi saniyenin ¼ ve 2 saniye arasında rastgele seçilerek yapılır. Her kulak için ayrı ayrı ses ayarı yapılabilmektedir.

3MT(musıcal therapy) ve buna benzer yöntemlerle Avrupa ve ABD’de beşbinden fazla merkezde (hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, okullarda, hapishanelerde, sağlık ve eğitim kurumlarında) kullanılmaktadır.

Bu merkezlerde akıl hastaları, doğuştan özürlüler ve yaşlılar, bir kısmı ise otistikler, işitme ve konuşma engelliler, öğrenme bozukluğu olanları tedavi edilmektedir.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için de kullanılan sistemimizle öğrenci dikkatini toplamada sınav stresini yenmede faydalar görecektir. Genel anlamda akademik performansı yükselir. Motivasyonu yükselir. Kendine güven artar. Sosyal iletişimi artar. Hafıza güçlenir. Yaratıcılık artar. Kişisel gelişimi hız kazanır. Sözel ifade güçlendirir.