Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri

Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri Nelerdir?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri Nelerdir? Dil ve konuşma bozuklukları, bireyin ifadeleri anlama ve düşündüklerini, hissettiklerini kısacası kendini ifade etmekte yaşadığı sorunları ortaya koyar. Dil ve konuşma birbirinden farklı iki alandır. Dil, örgütlü bir şekilde kullanmak üzere anlaştığımız iletişim modelidir, konuşma ise bunun sözlü bir şekilde ifade edimidir. Dolayısıyla dil bozukluğu, kişinin kendini ifade ederken […]