Gelişimsel Gerilik

Gelişimsel Gerilik

Gelişimsel Gerilik Bir çocuğun gelişim sürecinde kazanması gereken gelişimsel özellikleri daha geç tamamlaması ve yaşı ilerlemesine rağmen halen gerekli olan gelişimsel süreçleri tamamlayamaması durumuna gelişim geriliği denilmektedir. Çocuklar genellikle konuşma dil becerisi ilerleyen süreçlerde motor gelişimi sosyal gelişim ve çağımızda da bilişsel gelişim eksiklikleri ile bu durumlarını ortaya koyabilir. Bir çocukta birçok yetenek bakımından gerilik […]