Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitim İnsanların sürdürmüş olduğu yaşamları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara bağlı olarak insanların gelişim süreçleri de farklı seyretmektedir. Gelişim süreçlerinin farklı seyretmesinin yanı sıra insanların görmemesi işitmemesi ya da bedensel olarak tam bütünlüğe sahip olmaması gibi durumlarda çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşebilmektedir. Bu çeşitli durumla çocukluktan başlayarak bireylerin farklı anlama, farklı eğitim görme ihtiyacını doğurmaktadır. […]