Dil Ve Konuşma Bozukluğu

Dil Ve Konuşma Bozukluğu

Dil Ve Konuşma Bozukluğu Çocukların her yönden gelişimi aile bireyleri için oldukça önemlidir. Geleceğe mirasımız olarak yetiştirmiş olduğumuz çocuklarımız da dil ve konuşma bozukluğu gibi durumların meydana gelmesi tedavi gerektiren bir durumdur. Dil ve konuşma bozuklukları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde veya her ikisinde de meydana gelen sorunları ifade ediyor. Anlama ve konuşma […]