Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri

Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri Nelerdir?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Türleri Nelerdir? Dil ve konuşma bozuklukları, bireyin ifadeleri anlama ve düşündüklerini, hissettiklerini kısacası kendini ifade etmekte yaşadığı sorunları ortaya koyar. Dil ve konuşma birbirinden farklı iki alandır. Dil, örgütlü bir şekilde kullanmak üzere anlaştığımız iletişim modelidir, konuşma ise bunun sözlü bir şekilde ifade edimidir. Dolayısıyla dil bozukluğu, kişinin kendini ifade ederken […]

Dil Ve Konuşma Bozukluğu

Dil Ve Konuşma Bozukluğu

Dil Ve Konuşma Bozukluğu Çocukların her yönden gelişimi aile bireyleri için oldukça önemlidir. Geleceğe mirasımız olarak yetiştirmiş olduğumuz çocuklarımız da dil ve konuşma bozukluğu gibi durumların meydana gelmesi tedavi gerektiren bir durumdur. Dil ve konuşma bozuklukları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde veya her ikisinde de meydana gelen sorunları ifade ediyor. Anlama ve konuşma […]