Floortime, çocuğunuzu bir birey olarak göz önünde bulundurarak çocukların kendi güç alanları üzerine inşa etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış eğlenceli, ilgi çekici ve oyun temelli bir yaklaşımdır.

Floortime müdahalesi, belirli bir tanıya veya yaş grubuna özel değildir. Bu yaklaşım, herhangi bir sebepten farklı şekillerde gelişmekte olan her yaştan çocuğa karşı etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Öncelikle çocuğun gelişimsel hedefleri belirlenir daha sonra bir çocuğun gelişimsel hedeflerine erişmesine yardımcı olmak için, terapist ve bakıcı tarafından oyun içi ve günlük etkileşimler boyunca amaçlı olarak çeşitli terapi teknikleri kullanılır.

Floortime yaklaşımı, dil gelişimi, duyusal işlem, gelişimsel nöroloji ve zihinsel sağlık gibi çeşitli alanlardan sürekli büyüyen bir araştırma grubuna dayanmaktadır. Çocuğun gelişim kapasiteleri doğal ve anlamlı etkileşimlerle desteklenir. Floortime günlük anları kullanır. Floortime etkileşimleri sayesinde duyguların beynin farklı kısımlarını birleştirmede kilit bir rol oynadığını gösteren kanıtlar vardır, çocuğun doğal ilgi alanlarına katılıp genişletdiğimizde yeni beyin bağlantıları kurulur. İlgilendiklerine katıldığımız için, çocuk meşgul olma, ilgi duyma ve motive olma doğal duygularını deneyimler ve bu hisler beynin tüm kısımlarına yeni bağlantılar kurulmasını sağlar. Tüm bu anlatılanların neticesinde floortime eğitimi normal gelişim gösteren çocuklar da dahil olmak üzere tüm özel gereksinimli bireylerin eğlenerek uygulayabilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri bir terapi yaklaşımıdır.