SESLİ OKUMA BECERİSİNİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA TESTİ (SOBAT)

Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) olan veya okumada güçlük yaşayan ve herhangi bir tanı almamış 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir.

Diğer Yetkinlikler