6 Aralık 2022

İnsanların sürdürmüş olduğu yaşamları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara bağlı olarak insanların gelişim süreçleri de farklı seyretmektedir. Gelişim süreçlerinin farklı seyretmesinin yanı sıra insanların görmemesi işitmemesi ya da bedensel olarak tam bütünlüğe sahip olmaması gibi durumlarda çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşebilmektedir.

Özel Eğitim

Bu çeşitli durumla çocukluktan başlayarak bireylerin farklı anlama, farklı eğitim görme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu durumda standardın haricinde çeşitli nedenlerle eğitim yeterliliğinin sağlanabilmesi için uygulanan farklı ve kişiye özel programlanan eğitimlere özel eğitim denilmektedir. Özel eğitim kalıplaşmış bir metot halinde olmayıp kişiden kişiye farklı uygulama teknikleri ile sürekli olarak geliştirilmekte olan bir alandır. Burada önemli olan bireyin gelişiminde etkili olan olumlu ve olumsuz etkenlerin tespit edilerek bunların ortadan kaldırılmaması durumunda etkilerini azaltacak ve öğrenme yolundaki problemleri aşılarak öğrenme yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özel Eğitim Ve Öğretmenliği

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri ve bu konuda başarı elde edilebilmesini sağlamak amacıyla bu konuda faaliyet gösterecek bireylerin donanımları ile alanında uzmanlaşması gerekmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimlerini bitirmeleri özel eğitim öğretmenliği yapabilmek için ilk adımdır. Özel eğitim öğretmenlerinden özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayabilmesi beklenmektedir. Özür ve kişisel özelliklerine uygun ortamların oluşturularak eğitimi sürdürülebilir hale getirmeleri istenmektedir. Farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulmakta olan eğitimi aynı zamanda yüksek yeteneklere sahip olan çocuklara da gösterilmesi, ancak bu bireyler arasındaki farklılığı ayırt ederek farklı eğitim metotları uygulayarak, yetersizliğin engele dönüşmesini engellemesi amaçlanır. Bu sayede engelli ya da farklı özelliklerde bulunan bireylerin kendini her konuda yeterli hale getirebilmesi sağlanmaktadır. Bu durum hem sosyal hayata hem de iş hayatındaki becerilerinin kişilere kişisel bir beceri donatısı kazandırılması başarı olarak görülmektedir.

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon

Ülkemizde genel nüfusun yaklaşık olarak 100 de 7 si bir engele sahiptir. Bu engelleri bir kısmı doğuştan gelmekte olup bir kısmı da sonradan yaşanılan kaza hastalık gibi durumlar ile kişilerde kalıcı ya da geçici olabiliyor. Herhangi bir durumdan ötürü kişilerin engelli durumuna düşmesiyle bireylerin kendini yeterli topluma yararlı bir birey haline getirebilme çabaları devlet tarafından da desteklenerek devletin sosyal sıfatı gereği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faal olarak ücretsiz hizmet vermektedir.