7 Aralık 2022

Her bireyin gelişimi birbirinden farklıdır. Özel gereksinimli çocuklar için de gelişimleri göz önüne alınarak bireysel olarak planlanmış eğitimler ile topluma kazandırılmaları ve gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Özel eğitim; kişilerin yetersizliklerini, gelecekleri önünde bir engel olmaktan kaldırılmasını amaçlayan ve bunun için çalışan özel kişiler tarafından yürütülen süreçler ile yönetilir. Özel eğitimde uygulanan birçok terapi ve eğitim yöntemleri ile bireylerin gelişimi desteklenerek topluma aktif bir şekilde katılımı sağlanabilmektedir. Yetersizlikleri ortadan kaldırıp kişilerin en güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için belirli ilkeler çerçevesinde oluşturulmuş olan terapi programları sayesinde daha özgüvenli bir gençlik yetiştirilmesi hedefler arasındadır.

Özel Eğitim ile Engelleri Kaldırın

Özel eğitimde birtakım yetersizlikleri olan bireylerin topluma sağlıklı bir şekilde karışıp hayatlarını idame ettirmeleri amaçlanmaktadır. Özel eğitimde belirli ilkeler yardımı ile yetersizliği olan bireylere yardım etmek amaçlanır. Özel eğitimin en önemli gerekliliklerinden biri erken yaşlarda başlayıp kişinin kişisel gelişimini en üst seviyede tamamlanmasını sağlamaktır. Ailelerin bu özel eğitim sürecinde bireylere desteklerini sunması bireyin bu süreci başarı ile bitirmesi süreçteki en önemli unsurlardan biridir. Özel eğitim programları kişiye özel olarak yürütülüp kişinin gelişimi açısından bireyseldir. Birbirinden farklı yetersizlikleri olan çocukların en küçük yaşlarda eğitilerek kendilerini tanımaları ve çevreleri ile pozitif ilişkiler kurmaları hedeflenen amaçlara arasındadır.

Özel Eğitimlerin Bireyler İçin Amaçları

Özel eğitimde amaç toplumdan soyutlanmama ve çevreleri ile sağlıklı iletişim kurarak günlük yaşam becerilerini devam ettirmektir. Bu sayede toplumda herhangi bir yetersizliği olmayan kişiler ile aynı şartlarda eğitim öğretim ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmeleri sağlanabilir. Bu da bireylerin gelişim ve ihtiyaçlarına göre, bireye özel planlanan terapi ve eğitim yöntemleri ile mümkün olur. Özel eğitimin kişiye özel olarak oluşturulmuş olan programları sayesinde bireyler kendi gelişimleri açısından oldukça özel bir şekilde eğitim görebilir ve kendine özel oluşturulmuş olan alanlarda kendini kolay bir şekilde geliştirebilir. Bu sayede öz güvenli bir şekilde topluma karışıp hayatlarını oldukça sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam ettirebilirler.

Özel Eğitim Veren Eğitim Kurumlar ile Tanışın

Özel eğitim kişinin ihtiyacı doğrultusunda özel olarak hazırlanan bir takım programlar çerçevesinde verilen eğitimlerin bütününe verilen isimdir. Görme yetersizliği işitme yetersizliği olan bireyler için kurulmuş olan merkezler ve okullar olduğu gibi bedensel yetersizliği, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan bireyler için de farklı eğitim programları ve terapi yöntemleri olan merkezler ve kurumlar bulunmaktadır. Bu konularda yetersizliği olan bireylerin her an kolay bir şekilde başvurup eğitim alabilecekleri özel eğitim kurumları; eğitim programları kendilerine özgü oluşturulmuş olan eğitim ve terapi programları ile yetersizliği olan bireylere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Özel Eğitimin Kendine Özgü Eğitim Basamakları

Özel çocuklar çok erken yaşlarda belirtileri ortaya çıkan bir takım yetersizliklerden dolayı günlük hayatlarına devam etmekte zorlanabilirler. Bundan dolayı erken dönemde bir çocukluk eğitimi almak bu bireylerin özgüvenlerini geliştirmeleri açısından ve destek görmeleri açısından oldukça önemlidir. Erken çocukluk döneminden sonra ilk okul öncesi eğitim verilmesi de ilkokuldan önce kişilerin eğitim ve öğretim hayatlarında rahat etmelerini sağlayacak bilgiler edinmesini sağlayacaktır. Hazırlık ve ilköğretim sınıfları okuma yazma ve çevreyle olan sosyal etkileşimlerinin temellerinin atıldığı en önemli dönemler olarak bilinir. Ortaöğretim daha ağır derslerin görüldüğü ve mesleki temellerini kendilerini tanımak için en önemli adımlarının atıldığı bölümdür. Yükseköğretim ve yaygın eğitim kişilerin kendilerini en iyi hissettikleri alanda yoğunlaşıp bunu özel profesyonel eğitim alınarak bu alanda uzmanlaşmayı sağlayan bölümler olarak bilinir.