7 Aralık 2022

Oyun Terapisi

Çocuklar çoğu zaman duygu ve düşüncelerinin farkın olmayabilir ve bunları anlamlandırmakta zorluk çekebilir. Yetişkinler nasıl ki konuşarak kendini ifade edebilir, çocukların kendilerini ifade etme şekilleri de oyunlardır. İsteklerini ifade etme ve doyuma ulaşma yeri olan oyunlar aslında onların dillerinden dökülen sözcüklerdir. Çocuklar az riskli ortamlarda oyun ile birlikte öğrenme fırsatı da bulmaktadır. Son yıllarda hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi olan Oyun Terapisi ruhsal problemlerin, davranış sorunlarının uzmanlar vasıtası ile oyun ve oyuncakları kullanarak iyileştirilmesi sürecini kapsamaktadır.

Çocukların duygularının ve yaşamış oldukları sorunların dışa vurulması, etkilendikleri durumlar konusunda farkındalık kazandırılması amacı ile yapılan Oyun Terapisi çocuğun dünyasını uzmana rahat bir şekilde açmasına olanak tanımaktadır. Çocuk koşulsuz bir şekilde olduğu gibi kabul edilir ve bunun için ihtiyaç duydukları ortam sağlanır. Terapist sürecin tamamlanması için çocuğun büyüme ve gelişme kazanmasına da olanak tanır. Güven sağlamak ile birlikte tutarlı olmak, seçenek sunmak ve sınır koymak gibi durumlardan da yararlanmak gerekmektedir. Sınır ve seçenekler sayesinde çocuklarda öz kontrol gelişmekte, farkındalık duygusu oluşmaktadır.

Oyun Terapisinden Ne Zaman Destek Alınır?

2 ile 12 yaş arasında çocuklarda çeşitli sebeplere bağlı olarak psikolojik sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunların tedavi edilmesinde Oyun Terapisi kullanılmaktadır. Depresyon, anne ve baba kaybı, yas, takıntı, istismar, kaygı bozukluğu, taciz, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, kaka kaçırma, uyum problemi, davranış problemi, okul problemi, yeme problemi, öz güvende meydana gelen sorunlar ve kronik hastalıklara bağlı olarak çocukların hastalıklara uyum sağlama aşamalarında Oyun Terapisi işe yaramaktadır. Hem sorunların ortaya konması, sebeplerinin araştırılması ve çözüme kavuşturulması amacı ile bu destekten yardım alınmalıdır.

Oyun Terapisinin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Oyun Terapisi travmatik deneyimler sebebi ile kötü günler yaşayan çocukların kurtarıcısı olacaktır. Terapi yardımı ile çocukların tek başına baş edemedikleri duyguları ile nasıl mücadele edecekleri de öğrenilmiş olacaktır. Rol oyunları 6 yaşın üzerindeki çocukların kendini ifade etmesini yardımcı olacaktır. 6 yaş üzerindeki çocuklar ile yapılacak olan çalışmalar da bu sınıfa girebilir.

Rol oyunları vasıtası ile çocukların baş başa kaldığı zor durumlar tekrar canlandırılmakta ve figürler vasıtası ile resimleme yapılmaktadır. Negatif duyguyu bu anda tekrar ve yeniden yaşayan çocuklar terapistten destek alarak bu duygu ile başa çıkma konusunda fikir sahibi olmuş olur. Çocukların bakış açıları ve duyguları üzerinde doğrudan değişme giden bu terapi oyun esnasında yeniden yaşanıyormuş gibi bir his bırakır. Çocukların oyun tecrübeleri ve yapacakları ilişki alışverişi böylece daha keyifli ve mantıklı hale gelir.

Oyun Terapisinde Hangi Oyuncaklardan Yardım Alınır?

Terapide destek alınan oyuncaklar çocukların kendilerini ifade etme bakımından özgürlük sunanlar olacaktır. Kukla, bebek, kum ya da boya bunlardan bazılarıdır. Bu oyuncakların seçimi ve onların nasıl oynanacağı da uzmana bırakılmalıdır. Oyun odasında anlayış, empati ve kabul ediliş üzerine kurulan bu düzende çocuğun kendini iyi hissetmesi sağlanır.

Oyun Terapisinin Çocuğa Kazandırdıkları

  • Davranış sorumluluğunu anlama
  • Duyguların daha iyi tanınması ve anlaşılması
  • Öz kontrollerin geliştirilmesi
  • Öz güven artırımı
  • Kendini ifade etme yeteneği
  • İhtiyaçların karşılanması amacı ile farklı duyguların uygun olan yöntemler ile ifade edilmesi
  • Problem çözme becerisinin geliştirilmesi
  • İçsel çatışmalara son verilmesi
  • Problemli davranışların azaltılması

Gibi kazanımları sayesinde çocuklar daha öz güvenli ve oto kontrolü olan bireyler haline gelirler.