5 Aralık 2022

Oyun terapisi; çocuklar ve ergenlik çağında ki bireyler için etkili bir terapötik bir yaklaşımdır. (Bratton, Ray, Rhine & Jones 2005)

Son yıllarda özellikle OSB teşhisi konmuş çocuklarda oyun terapisinin yararlılığını gösteren çalışmalarda artış gözlenmiştir. Oyun terapisinin birçok türü OSB’ye sahip çocuklarda sosyal becerileri güçlendirmek için uygulanmıştır. Duygusal kontrolü arttırma, sözlü ifadeyi ve genel uyumu arttırma, benimseme sürecindeki geçişleri kolaylaştırma, ilişkileri güçlendirme, sosyal durum değişiklilerine karşı başa çıkabilme becerilerini geliştirme, sembolik oyunlar öğretme de oyun terapisi etkilidir.

OSB tanısı konmuş bir çocuğun eşsizliği, her bir kar tanesinin eşsiz olmasına benzer. Bu yüzden de her bir çocuk için uygulanan terapi ve teknikler farklılık gösterebilir.

Yönlendirmesiz Oyun Terapisi OSB’li çocuklar da özellikle ilk seanslarda çocukların oyun odasını keşfetmesinde, rahat ve güvende hissetmelerinde yararlıdır. Yönlendirmesiz oyun terapisi ilişki temellidir. İlişki kurmak ve iletişimi teşvik etmek için örnek teşkil eder. (Ray,2012 s,167). Bundan dolayı Yönlendirmesiz oyun terapisi ile çocuk anlaşıldığını hisseder ve dış dünya ile etkileşim kurma konusunda ilerleme sağlar. Bu yüzden bu terapi yöntemi OSB’li çocuklar da faydalı olduğunu belirtilmektedir.

Yönlendirici Oyun Terapisi; negatif duyguları anlamak, sosyal becerileri geliştirmek, olumsuz davranışları azaltmak ve ilişkileri güçlendirmek gibi otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili spesifik sorunları ele almakta kullanılmaktadır.

Günlük hayatlarında otizm spektrum bozukluğunun karmaşık zorluklarını yaşayan çocukların benzersiz niteliklerini temel alarak hem yönlendirici hem yönlendirmesiz teknikler kullanılarak daha bütüncül yaklaşım otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklar ile oyun terapisinde en etkili yöntemdir.