6 Aralık 2022

Otizm, üç yaş veya öncesinde başlayan ve hayatın geri kalan kısmında da etkisini hissettiren bir durumdur. Otizm, sosyal etkileşime, sosyal ortamdaki iletişime, tekrarlanan davranış modellerine neden olur. Ancak yaygın kanının aksine otizm bir hastalık değil, sendromdur. Tıp dünyasında yapılan araştırmalar sonucunda otizmin kalıtımsal olduğu açıklanmış ancak kalıtsallığı anlamında karmaşık bir yapı barındırdığı ifade edilmiştir. Bu sebeple otizm vakalarının nasıl ve ne zaman ortaya çıkacağı bilinmemektedir. Özellikle otizm vakalarının 20. Yüzyılın sonlarına doğru hızlanmaya başladığı da uzmanlar tarafından ifade edilen diğer bir husustur. Otistik çocukları birden fazla gelişimsel özellik barındırır. Bunlar, duyusal özellikler, motor gelişim özellikleri, sosyal gelişim özellikleri, dil ve iletişim özellikleri, zihinsel gelişim özellikleri ve davranış özellikleridir.

Otizmli Çocukların Eğitimi

Otistik çocuklar için birçok eğitim programı geliştirilmiştir. Bu programlar ise otizmli çocukların özellikleri ve eğitimsel olarak ihtiyaç duydukları gereksinimler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Otizmli çocukların kendi kendilerine yetebilmeleri için bağımsız bir şekilde yaşayabilecekleri eğitim programları, davranış problemlerinin azaltılarak sosyal hayata katılabilmelerini sağlayacak eğitim programları sağladıkları destek ve katkılarla otizmli çocukların problemlerini aşmasında büyük bir rol oynamaktadır. Uzmanlar, sevgi ve anlayışla şekillendirilen eğitim programlarının, otizmli çocukların gelişmesinde ve daha bağımsız bireyler olmaları yolunda büyük önem taşıdığını ifade etmekteler. Bu eğitim programları, yatılı ya da gündüz eğitim okullarında ya da özel eğitim sınıflarında çocuklara sağlanabiliyor. Son yıllarda özellikle ülkemizde de Otistik Çocuklar için eğitim merkezlerinin sayısı artmıştır.

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

Otizmin en belirgin özelliği uzmanlar tarafından çocukların göz temasından kaçınmaları olarak açıklanmıştır. Kısa süren göz kontağı ve karşındakine yabancı bir şekilde bakan gözler otizmin belirtisi olabilir. İsmi söylenerek çağrılan çocuk buna tepki vermez ve birçoğunda konuşma problemleri gözlenebilir. Bunun yanı sıra otizmli çocuklar mimik öğrenme ya da konuşma pratiklerini geliştirmede gecikirler.

Bu belirtileri gözlemlediğiniz çocuğunuzu vakit kaybetmeden uzmana götürmeniz hem çocuğunuz için hem de sizin için fayda sağlayabilir. Birçok olumsuz duruma karşı alınan erken tedavi, sorunların aşılmasında büyük yardımcı olur.