6 Aralık 2022

İşitme Sorunu Olan Bireylere Hangi Tedavi Yöntemleri Uygulanır?

İşitme sorunu her yaştan bireyi olumsuz etkileyen ve hayat kalitelerini oldukça fazla düşüren bir sorundur. İşitme sorununa sahip bireylerin büyük kısmını yaşlılar oluştursa da doğuştan gelen bu sorunla çocuklar da karşı karşıya kalabiliyor. İşitme kaybı sorununa ilişkin yapılan bir araştırmada, işitme sorununa maruz kalan erkeklerin sayısının kadınlardan fazla olduğu ortaya çıkmıştır. İşitme sorununa birçok faktör etki etse de doğuştan da bu sorun gözlenebilir. Bunun yanı sıra özellikle kanser tedavisi gören hastaların kullandığı kimi ilaçların da bireyler üzerinde işitme kaybına yol açtığı gözlemlenmiştir. Günümüzde teknolojinin de gelişimiyle bu sorunun ortadan kaldırılması için birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. İşitme cihazları tedavi yönteminde kullanılan en başat unsurlardandır. İşitme cihazlarının yanı sıra, timpanostomi tüpleri, koklear implant, yardımcı dinleme cihazları da kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak doktorun uygun görmesi durumunda konuşma-okuma eğitimi de işitme sorunu olan bireyler için tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

İşitme Sorunu Olan Bireylere Hangi Tedavi Yöntemleri Uygulanır?

İşitme Sorunu Tanısı Küçük Yaştakiler İçin Nasıl Konur?

İşitme sorunu yaşayanlar günümüzde oldukça fazladır. Son yapılan araştırmalarla doğan her bin bebekten 1 ila 4’ünün işitme kaybı yaşadığı ortaya kondu. Günümüzde gelişen üstün ve teknolojik tedavi yöntemleriyle ise bu sorun artık kolaylıkla aşılabiliyor. Uygulanan efektif tedavi yöntemleriyle işitme sorunu ortadan kaldırılabiliyor. Ebeveynler ise işitme kaybı konusunda belirtilerin farkında olmak ve çocuklarında böyle bir sorunun olup olmadığını anlamak istiyorlar. Bunun için ise doktorlar ve uzmanlar tarafından ebeveynlerin işitme sorunu belirtilerini bilmeleri öneriliyor. Bu belirtiler, çocukların yüksek düzeydeki seslere tepki vermemesi, ses düzeyi normal bir mesafeden duyulabiliyorken ses kaynağına daha fazla yaklaşmak istemesi, televizyon ya da diğer sesli teknolojik cihazların sesini normalden daha fazla açıyorsa, telefon konuşmalarında karşısındakinin sesini duymaması olarak sıralanabilir.

Doktorlar bu belirtileri görür görmez hemen bir sağlık merkezine gitmeyi öneriyor.

İşitme Kaybı Nedenleri Nelerdir?

İşitme kaybının birçok nedeni olmakla birlikte bunlara ek olarak genetik etkenler, yaş ilerlemesi, hamilelikte geçirilen bazı enfeksiyonlar, bireylerin çocuk yaşta yaşadıkları kulak iltihapları vb. Özellikle kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların tesiri.