6 Aralık 2022

İşitme engelli doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilecek olan farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. İşitme engelliler de genel olarak işitme ve duyarlılık da meydana gelen azalmalardan dolayı yetersiz bir şekilde beni seslerin algılanması görülmektedir. Böylelikle bu seslere tepki verilmemesi problemi ile karşı karşıya kalınır. İşitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye ve eğitime ve aynı zamanda konuşmaya uygun yaşlarda başlamak ve konuşma becerilerini geliştirmek önemlidir. Ancak belirtmekte fayda var ki konuşmaya ve yazmaya geç başlayan, öğrenme fırsatını kaçıran işitme engelliler ileri yaşlarda da konuşma becerileri ile alakalı sorunlar yaşamak istemez. Dolayısıyla erken yaşta bilişsel ve sosyal eğitimin tamamlanması ve toplumsal anlamda hayata bireylerin kazandırılması önemlidir. Bu tarz faaliyetlerde bulunan da bu tarz eğitimler veren destek eğitim programları söz konusu olmaktadır.

İşitme Engelliler Özel Eğitim

İşitme engeli ve işitme kaybı bireyin sosyal yaşantısını, dil ve konuşma becerilerini etkileyen çok önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkabilir. İşitme kaybının belirli aralıklarla takip edilmesi ve fark edilmesi çok önemlidir. Erken yaşta o o topluma ve mesleki yaşantıya bireyleri kazandırabilmek için işitsel anlamda bir eğitim verilmektedir. Hem aile eğitimi hem de danışmanlık hizmetleri için erken yaşta özellikle de kritik dönemlerde işitme kaybı yaşayan işitme engelliler açısından eğitim önemlidir. Bu eğitimi sağlayabilmek için de bireylerin işitme kaybı derecelerine göre ve bireylerin ne düzeyde eğitim alabileceklerine göre bir değerlendirme yapılır. Bu durumun fark edilmesi ile beraber eyleme geçmek ve eğitimi almak çok önemlidir.

İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri

Bireylerin en sağlıklı bir şekilde öğrenme ve eğitim becerilerini geliştirebilmeleri için duygusal becerilerini geliştirebilmeleri için işitme engeline sahip olmamaları gerekmektedir ancak ne yazıkki doğuştan veya sonradan meydana gelebilecek aksaklıklar ile beraber kişiler işitme engelli olabilmektedir. Ancak belirtmekte fayda var ki çeşitleri rehabilitasyon merkezleri ile beraber işitme kaybına uğrayan bireylerin en sosyal hayata kazandırılması mümkün kılmaktadır. Verilen eğitimlerle eğitim planlaması yapılarak işitme engelliler için özel bir eğitim verilmektedir. İletişim becerilerinin geliştirilmesi ve öğrenme fonksiyonlarının daha belirgin bir düzeye gelebilmesi için bu eğitimler çok önemlidir.