6 Aralık 2022

Çocuklarda gelişimsel gerilik durumunda erken tanı zihinsel, konuşma, hareket ve sosyal gelişimlerin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. Erken tanı ile bir an evvel sorunlar için önlem alınabilir ve çocukların karşılaşacakları yapısal ve çevresel sorunların erken saptanması sağlanmaktadır. Bu anlamda yapılan pek çok test bulunmaktadır.

 • Wsic-r
 • Agte
 • Denver
 • Bayley
 • Gesell

Gibi testler çokça yaygın olarak bilinenlerdendir. 0 ila 6 yaş grubu arasında gelişim takip edilmesi amacı ile tarama testlerinden yardım alınmaktadır. gelişimsel gerilik durumu çocuklarda ilk 6 yıl içinde görülebilmektedir. Ayrıca %3 ila %25 arasında bu testler sonucunda tespitler yapılabilmektedir. Erken çocukluk ve bebeklik durumunda ne yazık ki bazen gözden kaçan durumlar olabilmektedir.

Gelişim Görevleri

Kritik dönem kavramına benzer bir ifade olan gelişim görevleri kişinin içinde bulunduğu zaman dilimi içinde görevleri ve geliştirmesi gereken davranışları olarak ifade edilebilmektedir. Bu kavram Havighurt tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca gelişimsel gerilik tespiti için gelişim görevleri bilinmeli ve kişi içinde bulunduğu yaş çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çünkü bireylerin gelişimleri ve büyümeleri süreklidir. Her dönemde sahip olmaları gereken genel özellikler vardır ve bu zamanlarda toplum bireylerden bazı taleplerde bulunmaktadır. gelişimsel gerilik durumunun tespit edilmesi için gelişim görevleri önemli bir role sahiptir. Bireyin şimdiki davranışları değiştirilmek istendiğinde bazı krizler ortaya çıkabilir. Krizin bireyin gelişim görevi aşamasına geçmeden çözümlenmesi gerekiyor.

Çocuklar İçin Uygulanan Diğer Anketler

Yukarıda bahsettiğimiz gelişimsel gerilik testlerinin yanı sıra yapılan pek çok anketle birlikte pek çok durum da ortaya konabiliyor.

 • Snellen Scala görme sorunları tarama kartı
 • Aile envanteri
 • Kimdir bu?
 • Problem tarama listeleri
 • Beier Cümle Tamamlama Testleri
 • Boş zamanları değerlendirme anketi
 • Devamsızlık nedenleri anketi
 • Sınav kaygısı ölçeği
 • Burdon dikkat testi
 • Başarısızlık nedenleri anketi
 • Kime göre ben neyim

Gibi anketler ile pek çok soruya cevap da bulunmaktadır. Ayrıca uygulanacak olan testler bireylerin yaş gruplarına uygun olmalıdır. Örneğin CAS zeka testi 5 ila 17 yaşında uygulanabilirken Kent E-G-Y testi ise 6 ila 14 yaşlar arasında uygundur. Çocukların gelişimlerinin detaylı olarak değerlendirilmesi, eğitim ve sosyal yaşantılarının düzenlenmesi için bu testlere ihtiyaç vardır.