Erken Okuryazarlık Testi (Erot)

5 Yaş Grubunda Yer Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesini Amaçlayan Erot, Tanılama Aracı Olmaktan Daha Çok, Risk Grubunda Yer Alan Ve Destek Gereksinimi Olan Çocukları Belirlemeye Yönelik Bir Değerlendirme Aracıdır.

Diğer Yetkinlikler