7 Aralık 2022

Çocuklar, okuma yazma öğrenmeden önce erken okuryazarlık becerileri kazanarak, öğrenme sürecini hızlandırır. Erken okuryazarlık becerileri, okuma yazma öğretmez, öğrenme öncesinde temel oluşturmaya yarar.

Yaman Şirinler olarak, Okula Hazırlık Kampı eğitimlerimiz sayesinde çocukların erken okuryazarlık becerileri elde etmesini sağlıyoruz.

Erken okuryazarlık becerileri kapsamında;

  • yazı farkındalığı
  • sözcük bilgisi
  • harf bilgisi
  • dinlediğini anlama
  • sesbilgisel farkındalık gibi birçok eğitim yer alır.

Erken okuryazarlık becerileri genel olarak iki kategoride desteklenir. Bunlar;

  1. Fonolojik (Sesbilgisel) Farkındalık
  2. Yazı Farkındalığı ve Yazmanın Desteklenmesi
  3. Alfabe ve Harf Bilgisinin Desteklenmesi
  4. Dinlediğini Anlama Becerilerinin Desteklenmesi

Fonolojik (Sesbilgisel) Farkındalık

Çocuklar bu eğitim kapsamında sesleri tanır, seslerin farkını anlar ve ayırt edebilir. Heceleri ve sesleri birleştirmeyi öğrenir.

Çocukların erken dönemde fonolojik farkındalık kazanması, okuma yazma öğrenimini kolaylaştırır. Eğitim hayatında daha verimli ilerlemesini sağlar.

Çocuklarda sesbilgisel farkındalık becerisini desteklemek için çeşitli ritimlerle isimler söyletilebilir, hayvan figürlerinin sesleri taklit edilebilir. Kelimeleri hecelere ayırarak ritim tutmak bu farkındalığın gelişmesini destekler.

Çeşitli çocuk edebiyatı ürünleriyle tekerlemelerden ve şiirlerden faydalanmak da ses bilgisel farkındalığı destekler.

Yazı Farkındalığı ve Yazı Yazmanın Desteklenmesi

Çocuklar bu eğitim kapsamında yazıları fark edebilir ve yazılı grafikleri, logoları tanımaya başlar. Çocuklar, resim ile grafik arasındaki farkı öğrenir. Yazının hangi yönde ilerlediğini anlayabilir, kitabı tutmayı öğrenir ve başlığı ayırt edebilir.

Bu eğitimler çocukların yazma becerilerini geliştirir. Bu eğitimi desteklemek için çocuklara el ve motor becerilerini geliştirecek etkinlikler sağlanabilir. Aynı zamanda çocuklarla aktif olarak kitap okunabilir. Günlük hayatta kullandıkları oyuncak isimlerine vurgu yapılabilir.

Alfabe ve Harf Bilgisinin Desteklenmesi

Çocukların harfler ve sesler arasındaki bağlantının farkına varması için buna yönelik eğitimler gerçekleşir.

Alfabedeki harflerin gösterilmesi, yazı dilindeki sembollerin anlamlandırılması ile desteklenebilir. Bu beceriyi desteklemek için öykü kitaplarından yardım alınabilir. Bu sayede harf farkındalığı öğretilmiş olur.

Dinlediğini Anlama Becerisinin Desteklenmesi

Dinleme, okuma veya yazma sırasında anlaşılan kelimeler sözcük bilgisi kapsamındadır. Çocuk, duyduğu kelimelerle anlamlarını eşleştirebilir. Bu sayede kelime hafızası gelişir. Bol bol dinleme ve konuşma faaliyeti için çocukla iletişim aktif tutulmalıdır.

Bu beceriyi desteklemek için dinleme esnasında çocuk şarkılarından sıklıkla yararlanılabilir.