6 Aralık 2022

Erken çocukluk döneminde oyun; çocukların rol aldığı her şeyi oyuna çevirdikleri dönemdir. Fakat bu dönemde oyunu diğer yaşlardan ve dönemlerden farklı kılan, çocukların oyunu hayatı anlama ve anlamlandırma yönünden bir araç olarak görmeleridir. Çocuklar için oyun; zevkli, doğal, kendiliğinden olan ve sonunda ne olduğuna değil de anlamına odaklandıkları bir kavramdır.

Oyunun Özellikleri

Erken çocukluk döneminde oyun birçok özelliğe ve öneme sahiptir. Bütünü ile oyun aşağıda sıralanan özellikleri içermektedir:

  • Oyun zoraki olan bir şey değildir ve çocuğun yaratılışına ve yaşamına göre harekete geçmektedir. Çocuklar oyun oynarken davranışlarının yönünü ve gidişatını seçmekte özgürdür. Oyun dışarıdan gelen beklentilere cevap vermek için oynanmaz, genellikle oynayanları memnun etmeyi amaçlamaktadır.
  • Sembolik, değişime ve öneriye açıktır. Çocukların geçmişi şu ana bağlamalarına yardımcı olmaktadır.
  • Oyuncu kişiler oyunda aktif olarak yer almaktadır. Oyun sırasında çocuklar insanları, olayları, nesneleri keşfetmektedir. Deneyerek, araştırarak ve sorgulayarak çevreyi öğrenmektedir. Aktif olarak oyun deneyimleri, çocukların gözlem ve açıklama kabiliyetlerini geliştirirken aynı zamanda ne tür nesnelerin işe yarayacağı konusunda farkındalıklarını arttırmaktadır.
  • Oyunun kendine göre kuralları mevcuttur. Çocuklar oyun sırasında gizli veya belirlenmiş kurallar ile yönlendirilmektedir. Küçük çocuklar nesne kullanımına göre kuralları baştan yaratabilmektedir ve kuralları değiştirebilmektedir. Daha büyük çocuklarsa oyuna yön veren belirlenmiş kuralları kabul etmektedir.
  • Oyun çocuklar dahil herkes için zevklidir. Çocuklar daha çok oyunu, verilecek herhangi bir ödül için değil, beraberinde gelen zevk için oynamaktadır. Yani, çocuklara göre anlam ifade etmesi yeterlidir.

Erken Çocukluk Döneminde Oyunun Önemi

Erken çocukluk döneminde oyun çocukların genel gelişiminde oyunun yerini ve önemini içermektedir. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerin eğitim sisteminde oyun etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyun, birçok bilim insanına göre çocuğu tanımada en iyi çözümdür. Oyunu temel almış bir eğitim; yetişmekte olan insanların zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini amaç edinen, genel eğitimin tamamlayanı ve ayrılmaz bir bütünü olarak görülen planlı faaliyetlere denmektedir.

Çocuklar algılama, karar verme, düzenleme, başkalarının hakkına saygı duyma, öğrenme, işbirliği, paylaşma, sıralama ve yardımlaşma gibi davranışları genellikle oyunla öğrenmektedir. Yapılan araştırmalara göre oyunun çocukların bilişsel, psikomotor, zihinsel ve duygusal gelişimlerine olumlu yönde katkıları bulunmaktadır.