6 Aralık 2022

Ergoterapi ve duyu bütünleme yöntemi bireylerin bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilir. Yöntem üstelik birçok yaş gruplarıyla ilgilenir ve her bir birey için farklılık arz eden uygulamalar içerebilir. Çeşitli hastalık, yaralanma ve kazalar, engellilik gibi etkilerle yaşayan bireyler için bağımsızlıklarını geliştirebilecekleri şekilde çeşitli aktiviteler içeren bu yöntemle birçok alan için bireyin kendi kendine yetme becerilerini artırılmasına destek olunur. Bu fiziksel aktivitelerin yanı sıra bu yöntem, psikolojik bir süreç anlamına da gelmektedir. Birey için yaşanılan kazalar, travmalar ya da olumsuz durumların ardından yeniden günlük hayata adapte olabilme, çeşitli olumsuzlukların üstesinden gelme gibi farklı psikolojik süreçleri de içeren bir yöntemdir. Bu yöntem, birçok hastalık grubuna uygulanabilir. Bunların arasından duyu ve bütünleme bozukluğu, dikkat eksikliği, otizm, down sendromu, motor fonksiyon bozuklukları, çeşitli zihinsel engellere sahip bireyler mevcuttur.

Ergoterapi ve Duyu Bütünlemenin Kullanıldığı Hastalık Grupları?

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Yönteminde Hangi Hizmetler Sunulur

Bu yöntemle, ilk önce ergoterapinin değerlendirilmesi yapılır ve daha sonra yerinde tespit için yeniden terapi uygulanır. Bu aşamadan sonra ise bu terapiye ihtiyaç duyan birey için özel olarak hazırlanmış ve günlük yaşam becerilerini gerçekleştirme ve geliştirme amacıyla uygulanması planlanan bir program hazırlanır. Daha sonra ise ebeveynlerin de hazır bulunduğu bir rehberlik hizmeti sağlanır. Tüm bu süreç, bireyin bağımsızlığının artırılmasını hedefleyen ve hem bireyin fiziksel olarak hem de zihinsel olarak yeniden dünyaya adapte olmasını sağlayan ve destekleyen bir süreçtir. Bu yüzden Ergoterapi ve duyu bütünleme yönteminin önemini vurgulamamız gerekmektedir.

Duyu Bütünleme Nedir?

İnsan dünyaya ilk adım attığından yaşamının sonuna kadar dış dünyayı duyularıyla tanımlar. Dokunur, koklar, görür, tat alır ve duyar. İşte insanın bu sistemini oluşturan yapıya duyu sistemi deriz. Beyin ise çevresinde vuku bulan durumlara karşı refleks geliştirmek için, öğrenmek ve öğretmek için duyulardan yararlanmaktadır. Buna ise duyusal entegrasyon adı verilir. Bu entegrasyon işlemi çoğu bireyde doğal olarak gelişir. Bazılarında ise gelişmez. Bu konuda zorluk çeken çocuklar ise duyu bütünleme yöntemiyle yeniden entegrasyon gelişimi noktasında desteklenmektedir.