7 Aralık 2022

Özel eğitime ihtiyacı olanların, kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla uygulanan tedavi yöntemi ergoterapidir. Otizm, DEHB, epilepsi başta olmak üzere birçok özel eğitim alanında uygulanır. Ergoterapi sayesinde bu kişilerin hayat standartları yükselir ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliği kazanırlar. Sizler için bu yazımızda ergoterapi uygulama alanları nelerdir? gibi daha birçok sorunun cevabını derledik.

Genellikle ergoterapi uygulanan alanlar şu şekildedir:

 • Engelli bireyler
 • Psikiyatrik rehabilitasyon
 • El rehabilitasyonu
 • Mesleki rehabilitasyon
 • Nörolojik rehabilitasyon
 • LGBTİ+ bireyler
 • Mülteciler
 • Pediatrik rehabilitasyon
 • Toplum temelli rehabilitasyon
 • Onkolojik rehabilitasyon
 • Mesleki rehabilitasyon
 • Yardımcı teknoloji
 • Dezavantajlı bireyler

Ergoterapi Uygulamaları Nelerdir?

Her ihtiyaca yönelik, çeşitli alanlarda ergoterapi uygulamaları mevcuttur. Çeşitli alanlarda uygulanan bu ergoterapi tedavi uygulamaları şunlardır:

Mesleki Ergoterapi

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin istihdama katılımını sağlayan uygulama çeşididir. Çalışmanın olumlu yönleri ve çalışma hayatına adaptasyon gibi konular ön plandadır.

Psikiyatrik Ergoterapi

Hastanın psikolojik açıdan rahatlamasını sağlayan tedavi şeklidir. Hastanın ihtiyacı doğrultusunda farklı çeşitlerde mevcuttur.

Bilişsel Ergoterapi

Nörolojik hastalıklarda veya beyin hasarlarında meydana gelen değişmelerde fiziksel zorluklar gerçekleşebilir. Bu tedavi yöntemi, kişilerin gündelik yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla yapılır.

Geriatrik Ergoterapi

Yaşlılıktan kaynaklı gündelik zorlukların çözümü için uygulanan yöntemdir. Parkinson, Alzheimer gibi beyinden kaynaklı rahatsızlıklara sahip kişilere de uygulanır.

Pediatrik Ergoterapi

Gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen rahatsızlıklara sahip çocuklar için uygulanan yöntemdir. Bu uygulama yöntemi çocukların gündelik aktivitelerini kolaylaştırmaya yarar.

Toplum Temelli Ergoterapi

Belirli sebeplerden dolayı topluma entegre olmakta zorlanan bireyler için uygulanan yöntemdir. Bu uygulama sayesinde bireylerin toplumsal entegrasyonu kolaylaşır ve sosyalizasyon süreçleri hızlanır.

Ergoterapistler Nasıl Çalışır?

Ergoterapistlerin çalışma yöntemleri belirli aşamalardan oluşur. Bu aşamalar değerlendirme, planlama, müdahale ve işbirliği aşamalarıdır.

1- Değerlendirme Aşaması

Bütün süreci etkileyen ve belirleyen en önemli aşamadır. Bu aşamada ergoterapistler birlikte çalıştıkları kişilerle veya gruplarla birlikte hareket eder. O kişilerin çevresel veya bireysel yeteneklerini inceler. Günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları tespit ederek en uygun ergoterapi tedavi yöntemini belirler.

2-Planlama Aşaması

Terapistler, değerlendirme aşamasında elde ettiği sonuçlara yönelik en uygun planı gerçekleştirirler. Planlama yapılırken kişinin sosyal yaşamı, yaşam tarzı, tercihleri, alışkanlıkları, yaşadığı çevresi gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

3- Müdahale Aşaması

Yapılan planlara yönelik en uygun ergoterapi uygulamasının başladığı aşamadır. Bu noktada ergoterapist, olumlu sonuç alabilmek için kişi odaklı ve çevreyi dikkate alarak çalışır. Uygulamanın çeşidine göre farklı ekipmanlar kullanılarak tedavi gerçekleştirilebilir. Kişiler bu aşamada adapte olur ve yeni teknikler öğrenir.

4- İşbirliği Aşaması

Ergoterapistler yalnızca kişi bazlı hareket etmez, çevresel faktörleri ve insanları da göz önünde bulundurur. Bu noktada kişinin ailesiyle ve çevresiyle birlikte harekete eder. Aynı zamanda diğer sağlık çalışanlarıyla, gönüllü kişilerle veya bakıcılarla işbirliği içerisindedir.

Ergoterapi Uygulama Alanları başlıklı yazımızın sonuna geldik. Eğer memnun kaldıysanız diğer blog yazılarımıza da göz atabilirsiniz.