6 Aralık 2022

Duyuları harekete geçirecek aktivite önerileri kapsamında birçok farklı aktiviteler bulunmaktadır. Ancak bu yazıda en çok tercih edilen ve yararlı olduğu düşünülen üç aktiviteye değinilecektir.

Duyusal oyun kavramının öncelikle ne anlama geldiğinin bilinmesi gereklidir. Bu anlamda duyusal oyunun çocukların bedenlerini ve bulundukları çevreleri tanımaya yardımcı olan ve duyu organlarının aktif bir şekilde kullanılan oyunlardır. Genellikle bu oyunlar özel gereksinimi olan çocuklar için tercih edilmektedir ancak bu oyunların her çocuk tarafından oynanmasının olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir.

Duyuları Harekete Geçiren Aktiviteler

Duyuları harekete geçirecek aktivite önerileri aslında çocukların tatma, koklama, görme, dokunma gibi duyu organların aktif bir şekilde kullanıldığı oyunları ifade etmektedir. Duyuları aktif hale getirdiği için de bu aktivitelerin çocukların sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu söylenebilmektedir.

Çocukların sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan üç aktivite önerisi aşağıdaki gibidir:

  • Kokuyu tahmin etme oyunu çocukların sıklıkla tercih ettiği bir aktivitedir. Bu aktivitede çocukların gözleri uyku bandı ile bağlanır ve tamamen görmediklerinden emin olunur. Daha sonra ise çocuğun burnuna sırasıyla farklı yiyecekler yaklaştırılır ve yaklaştırılan bu yiyecekleri tahmin etmesi beklenir.
  • Çocukların yüz kaslarını hareket ettirmeye yarayan aynada yüz oyunu oldukça eğlencelidir. Bu oyunda sadece bir aynaya ihtiyaç vardır. Çocuklar aynanın karşısına geçerek mutlu, üzgün, heyecanlı, korkmuş gibi duyguları taklit etmektedirler.
  • Balon şişirmenin de oral olarak duyuları harekete geçirdiği bilinmelidir. Önemsenmeyen bu aktiviteyi anne ve babaların evde denemeleri ve daha sonrasında da müzik eşliğinde oynamaları aktiviteyi daha eğlenceli hale getirecektir.

Duyusal Oyunların Önemi

Duyuları harekete geçirecek aktivite önerileri kapsamında yer alan aktivitelerin çocukların sağlığı üzerinde etki yarattıkları bilinmektedir. Bu etkinin olumlu yönde olduğu da bilinmektedir. Aşağıda ise bu duruma yönelik ifadeler bulunmaktadır:

  • Duyusal oyunların çocukların öğrenme duyularını geliştirip pekiştirdiği bilinmektedir.
  • Çocukların sosyal anlamda daha aktif olabilmelerini sağlamaktadır.
  • Çocukların dil gelişimi üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.
  • Çocukların motor gelişimlerinin daha hızlı ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.
  • Çocukların duyularının daha iyi algılamasına yardımcı olmaktadır.